«Ενοίκιο μόλις 200 ευρώ για παραλιακά οροφοδιαμερίσματα του ΑΠΘ»; Το ΑΠΘ απαντά.

781 Views
«Ενοίκιο μόλις 200 ευρώ για παραλιακά οροφοδιαμερίσματα του ΑΠΘ»; Το ΑΠΘ απαντά. «Ενοίκιο μόλις 200 ευρώ για παραλιακά οροφοδιαμερίσματα του ΑΠΘ»; Το ΑΠΘ απαντά.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
«Με έκπληξή μας και προφανή αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε για δημοσιεύματα στον τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης περί καταγγελίας με θέμαΕνοίκιο μόλις 200 ευρώ για παραλιακά οροφοδιαμερίσματα του ΑΠΘ”, αμφότερα τα οποία παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία, την αναλήθεια των οποίων γνωρίζουν οι συντάκτες τους. Για να μην μένουν ψευδείς εντυπώσεις, που παραπλανούν την κοινή γνώμη και προφανή στόχο έχουν τη δυσφήμιση του Πανεπιστημίου μας και των εκπροσωπούντων αυτών οργάνων και προς αποκατάσταση της αλήθειας δηλώνουμε τα παρακάτω:
1. Το ΑΠΘ, προκειμένου να αξιοποιήσει και να αναβαθμίσει τα περιουσιακά του στοιχεία, προχώρησε, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου, σε δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς μακροχρόνιων μισθώσεων των ακινήτων του, που είχαν υποστεί σημαντική φθορά λόγω παλαιότητάς τους και παρέμεναν ανεκμετάλλευτα επί πολλά έτη, καθώς έχρηζαν ριζικής ανακαίνισης και κανένας μισθωτής δεν θα δαπανούσε χρήματα για την ανακατασκευή ή επισκευή τους, με το δεδομένο, ότι οι μισθώσεις των ακινήτων των ΝΠΔΔ (όπως είναι το Α.Π.Θ.) ορίζονται εκ του νόμου για χρονικό διάστημα 3 ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα 2 έτη. Μεταξύ αυτών των ακινήτων είναι  και το ακίνητο της Λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου 29 (τέσσερα διαμερίσματα).
.
2. Το ακίνητο αυτό για τους παραπάνω λόγους όχι μόνον δεν απέφερε κάποιο εισόδημα στο Α.Π.Θ., αλλά επιβάρυνε τον ήδη πενιχρό προϋπολογισμό του, καθώς πλήρωνε κάθε μήνα, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της πολυκατοικίας, το ήμισυ των κοινοχρήστων, που αναλογούσαν σε αυτά τα διαμερίσματα.
.
3. Τα συγκεκριμένα ακίνητα στην Μ. Αλεξάνδρου έχριζαν ανακαίνισης υψηλού κόστους, υψηλότερου των 50.000 ευρώ ανά διαμέρισμα, ποσό που ήταν αδύνατον να διαθέσει το ΑΠΘ στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, λόγω αφενός μεν της διαρκούς υποχρηματοδότησής του, αφετέρου δε της ιδιότητας των ακινήτων αυτών, ως κληροδότημα (Κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου).  Για το λόγο αυτό τα διαμερίσματα παρέμεναν ανεκμετάλλευτα και απαξιώνονταν οικονομικά με άμεσο και ορατό κίνδυνο να απωλέσουν την αξία τους και συνακόλουθα το σκοπό του κληροδοτήματος .
4. Τηρώντας το γράμμα του νόμου και ύστερα από έγγραφη έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση των εν λόγω ακινήτων-διαμερισμάτων με μηνιαίο μίσθωμα ΚΑΙ με την υποχρέωση του αναδόχου για τη ριζική ανακατασκευή τους με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του.
.
5. Ανάδοχος στον εν λόγω διαγωνισμό αναδείχθηκε εταιρεία με επενδυτικό σχέδιο ανακαίνισης ύψους 515.000 ευρώ περίπου. Ο ανάδοχος προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο δεν ανέρχεται στα 200 ευρώ (800 ευρώ για το σύνολο των διαμερισμάτων) για 35 έτη, όπως ψευδώς καταγγέλλεται και δημοσιεύεται, αλλά μόνο για το πρώτο έτος, το οποίο μίσθωμα στη συνέχεια αυξάνεται κλιμακωτά. Όπως είναι γνωστό, πάγια τακτική των μακροχρόνιων μισθώσεων με ανακατασκευή είναι η καταβολή μειωμένου μισθώματος κατά τα αρχικά στάδια της επένδυσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρέχεται και περίοδος χάριτος με τη μη καταβολή ενοικίου – γεγονός, που δεν αποδέχθηκε το ΑΠΘ. 
.
6. Το συνολικό τίμημα της συγκεκριμένης μίσθωσης μαζί με τις συμφωνημένες αναπροσαρμογές του μισθώματος και τις δαπάνες για την ανακατασκευή-ανακαίνιση των διαμερισμάτων ξεπερνάει τα 900.000 ευρώ, καθιστώντας τα παράλληλα πλήρως ανακαινισμένα και λειτουργικά και προσδίδοντάς τους σημαντική υπεραξία.
.
7.  Στον εν λόγω διαγωνισμό προσήλθε και ο αναφερόμενος στο δημοσίευμα ιδιώτης με προσφορά για το ένα μόνο διαμέρισμα, από τον οποίο ψευδώς αναγράφεται, ότι το ΑΠΘ θα ελάμβανε μηνιαίο μίσθωμα 800 ευρώ, διότι η προσφορά του αφορούσε 15ετή μακροχρόνια μίσθωση για κατοικία (του 4ου ορόφου) με μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ σταθερό για 100 μήνες (8,5 έτη περίπου), με προϋπολογισμό ανακατασκευής 50.000 ευρώ και στη συνέχεια, δηλ. μετά τα 8,5 έτη με μηνιαίο μίσθωμα 800 ευρώ. Η μεμονωμένη προσφορά όμως αυτή δεν κρίθηκε συμφέρουσα για το ΑΠΘ, διότι τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα παρέμεναν ανεκμετάλλευτα και για το λόγο αυτό προτιμήθηκε η προσφορά της αναδόχου εταιρίας, η οποία περιελάμβανε και τα τέσσερα διαμερίσματα.
 
Το ΑΠΘ λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση των διαθετών για σταθερά έσοδα με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών, την κείμενη νομοθεσία  (Ν.4182/2013), τις έγγραφες εγκρίσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας έως και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, το κοινωνικό έργο που επιτελείται ενισχύοντας αδύναμες οικονομικά ομάδες φοιτητών (το κληροδότημα Δ. Τσιακμακοπούλου χορηγεί ετησίως 30 υποτροφίες), επιλέγει δυναµική, ορθολογική και άµεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, προκειμένου να εξασφαλίσει σηµαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του κληροδοτήματος. Το ΑΠΘ προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής διαχείρισης των ακινήτων του και τα μέχρι σήμερα αναξιοποίητα ακίνητα (επί σχεδόν δύο δεκαετίες) έχουν διατεθεί, με την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων ελεγκτικών φορέων της Πολιτείας, προς μακροχρόνια μίσθωση, αναβαθμίζοντας τα ακίνητα  αυτά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της μακροχρόνιας μη χρήσης τους έχουν υποστεί σημαντικότατες φθορές και είχαν καταστεί ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση. Η νέα πολιτική εξασφαλίζει αυξημένους πόρους για τα κληροδοτήματα προς όφελος των φοιτητών του ΑΠΘ και αναβαθμίζει την περιουσία του ΑΠΘ.
 
         Κατόπιν τούτων, το ΑΠΘ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για τη διαφύλαξη του κύρους του». 
.
Νίκος Χ. Βαρσακέλης
Αντιπρύτανης Οικονομικών

Φωτογραφικό υλικό

Με ετικέτα: ΑΠΘ

Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις
Κερδίστε προσκλήσεις για να δείτε την «Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα στο θέατρο Αυλαία.
Κερδίστε προσκλήσεις για να δείτε την «Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα στο θέατρο Αυλαία.
με 8 Σχόλια 1453 Views

Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Kulturosupa.gr διεκδικώντας διπλές προσκλήσεις για να δείτε την συναρπαστική παράσταση της Ομάδας Νάμα «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» στο Θέατρο Αυλαία  Πέμπτη 19/5 ή Παρασκευή 20/5 στις 21:00

Περισσότερα ...

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή