Τριαντάχορδο ή το Κανονάκι του Κρόνου. Γράφει ο ηθοποιός Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου.

2620 Views
Τριαντάχορδο ή το Κανονάκι του Κρόνου. Γράφει ο ηθοποιός Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου. Τριαντάχορδο ή το Κανονάκι του Κρόνου. Γράφει ο ηθοποιός Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου.

 
1. Δὲν ὑπάρχει χρόνος. Ὁ χρόνος εἶναι ὁ ἐκθετικὰ αὐξανόμενος πόνος ἀπομάκρυνσης ἀπό τὴν μήτρα .
 
2. Τὸ ἔναρθρο ξυπνάει, ζεύγει καὶ διαιρεῖ μνήμες πὸνου, συλλογικοῦ καὶ προσωπικοῦ σἔνα ταξίδι γέφυρα ἀπὸ σκοτάδι σὲ σκοτάδι.
 
3. Τὰ μιμίδια ἀναλαμβάνουν νὰ φέρουν στὸ φῶς τὴν κληρονομιὰ τῶν γονιδίων. «Ρατσιστικὴ παντομίμα»
 
4. Τὸ περιβάλλον ἐστὶ γυμνόμαστη τροφὸς, ἐνσταλάζουσα λευκὸ «εὔγε» καὶ χολικὸ «χαλεπῶς ἐστὶ».
 
5. Δὲν μένει φαινόμενο ἀνέγγιχτο ἀπὸ τὴν σαρωτική ἐπέλαση ἐνὸς τοπικοῦ ὑπὲρ-ἐγῶ. ὅ,τι δὲν ἐξηγείται ἢ δὲν βιώνεται ἢ δὲν ἐξυπηρετεῖ κουκουλῶνεται.
 
6. Τὸ ὑπερτοπικὸ ὑπερ-ἐγῶ σηκώνει τὰ σάβανα γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὶς ἔγγυες σαβάνες – «τρέχα γυμνὲ πρωτόπλαστε, τρέχα»
 
7. Ποτὲ μὴν σπάσεις τὸν καθρέφτη, φέρνει ἐφτὰ χρόνια γρουσουζιὰ -μέχρι νὰ βρεῖς τὸν ἐπόμενο.
 
8. Ἡ διαφορὰ τὸ ὀριζοντίου μὲ τὸ κάθετο εἶναι ἀπλὴ: τὸ κάθετο εἶναι τὸ ὀριζόντιο ὄρθιο. Δυστηχῶς ἡ διαφορὰ τῆς ὀπτικῆς τὸ μπερδεύει καὶ τὸ συνειδητοποιεῖ μόνον ὁταν ξαπλῶσει στὸν τάφο –εὐτυχῶς ὑπάρχει ὁ ἔρωτας –κάντε ἔρωτα, μὴν βαριέστε, κάντε ἔρωτα, εὶναι ὁ μόνος θάνατος που ἐγκολπώνεται.
 
9. Τὸ θέατρο τῆς ράτσας δὲν άναγνωρίζει ἀλλη ράτσα στὴν ράτσα του –διόρθωση δὲν ἐπιτρέπει ἄλλη φύση νὰ προκείψει ἀπό τὴν ράτσα του . [ἢ λαϊκὰ «οὐδεῖς προφήτης στὸν τὸπο του»]
 
10. Ἄν βρήκες τήν ἀλυσίδα μὲ τὰ δεοξυριβονουκλεοτίδια διὰλεξε: μιμίδια ἢ γονίδια. Ἄν εἶπες τὸ πρῶτο ΠΡΟΣΕΧΕ, μὴν τυχόν φτάσεις στὴν ἐνδελέχεια ποτὲ -θὰ σὲ ἀποκληρῶσουν οἱ φτωχοὶ συγγενεῖς. Ἄν εἶπες τὸ δεύτερο, σπάσε τοῦς δεσμοῦς ὑδρογόνου, ἥρθε ἡ ὧρα νὰ γίνεις κλῶνος.
 
11. Γίνε ξένος.
 
12. Σὲ κάθε περιστροφὴ του ἡλιου γύρω ἀπὸ τὴν Γὴ, δώδεκα φορὲς θὰ σμίξουν ἥλιος καὶ σελήνη κάτω ἀπ’τὰ σκεπάσματα τῆς νύχτας. Τὸτε, σημάδευε με πύρινο βέλος τὸ ἀστέρι που σου πρέπει καὶ ρίχνε μὲ καρδιά παιδιοῦ.
 
13. Γίνε ξένος. Ἀπόκληρος.
 
14. Ὁ ταξιδιώτης εἶναι ὁ περιπλανώμενος. Ὁ Πλανήτης. Βαδίζει ἀπὸ πλάνη σὲ πλάνη, πλανεύοντας καὶ παλεύοντας τὴν στάση. Κι ἄν ἀνάδρομος βρεθεῖ, ὄσο πλανάται, ὁ διαβήτης θα γυρίζει.
 
15. Τὸ τέταρτο, ὅταν εἶναι μισὸ εἶναι ὁρόσημο ἀπόκλισης. Ὁταν γίνει τέταρτο εἶναι θρύλος ἢ μύθος, ἡ ἐπιλογὴ, μοιάζει νὰ μεσουρανεὶ στὸ τέταρτο ἐπὶ δύο σημεῖο.
 
16. Πρόσεχε τὰ δηλητήρια καὶ τὰ ματζούνια τῆς Ἀφροδίτης. Τὸ θέατρο κάνει πάντα τὴν παλαβὴ στὰ ἐρωτικὰ μαστούρια.
 
17. Καὶ μικρὸς καὶ γέρος. Κάπως ἔτσι στενὰ, ὅλα μαζὶ, ἧταν ὅταν στὸ σημεἶο πρίν τὴν μεγάλη ἔκρηξη. [Big Bang – Bang / you shot me down/ big bag-bag/ Ι hit the ground γιὰ τοὺς νεότερους]
 
18. Λοβοτομὴ παιδικότητας. Προσευχὴ γιὰ βλαστοκύτταρα.  
 
19. Τὸ ταξίδι εἶναι πρῶτα μέσα καὶ μετὰ ἔξω. Ὅπου καὶ νὰ πὰς ἀπ’τὴν σκιὰ σου δὲν ξεφεύγεις – stand and fight , escapism is not the same as journaling
 
20. Bienvenue dans le théâtre de coloirs.
 
21. Τὰ γραμμάρια τῆς ψυχῆς πωλούνται πιὸ φτῆνὰ στὴν ἀρχὴ, λόγω πλεονάσματος. Behold I sent you as sheep among the leeches.
 
22. Ἡ ὀμίχλη εἶναι ὅνειρο. Ὧ πόσες ζωὲς ἔζησες, στὰ βασίλεια τοῦ ἀβυσσαλέου Ποσειδῶνα καὶ τοῦ νεφελῶδους Οὑρανοῦ. Τῶρα που ἄφησες του Διόνυσου τὸ χέρι, κρυώνεις, γυμνὲ βασιλέα.
 
23.Τὸ χρέος τοῦ ὁνεῖρου πληρώνεται μὲ αἶμα. Αὐτὸ τὸ ἥξερε ὁ Νίτσε, ὅταν ἔγραφε τὸ «Διόνυσος ἐναντίον ἔσταυρωμένου».
 
24. Τὸ χρέος, μετὰ τοῦ ὠφελίμου.
 
25. Κὶ ὁ πάγος, ράγισε, ὅταν ἄγγιξε τὸ νερὸ. «Πόσο ἀκόμα», σκέφτηκε..
 
26. Σβήνει ὁ ἀχὸς τῶν κραυγῶν. Οἱ κραυγὲς εἶναι ξεσπάσματα στάσης. Νὲα κραυγῆ, σιωπηλὴ, ξέσπασμα ἀδρανειακῆς κίνησης.
 
27. Στιγμὴ που δὲν θὰ ξανάρθει ποτὲ. Σὰν τὸ θέατρο. Πρῶτη συνειδητοποίηση. «Γίνε πρωταγωνιστῆς στὴν ζωῆ σου, δὲ βαρέθηκες τὸ κομπαρσιλίκι;»
 
28. Δουλειᾶ καὶ ἱδρῶτας, ὑπαρκτικὰ διόδια.
 
29. Κανεῖς δὲν θέλει τὸν ξεχρεωμένο, γιαὐτὸ ὅλοι προσποιοῦνται πως χρέος δὲν ὑπάρχει. Ὄταν πὰς νὰ ξεπληρώσεις εἶσαι μόνος ἐναντίων ὄλων. Σκάσε καὶ πλήρωνε. Σκάσε καὶ σπάσε τὰ δεσμά.
 
30. Ὁ Κρόνος στάθηκε μπρὸς στὸν Τοξότη στόχος. Εἶσαι στὸ πύρινο βέλος, ξελυμένο ἄπ’τὴν φαρέτρα. Ἣ τῶρα ἢ ποτὲ, πήδα μακριὰ, μὴν κοντράρεις τὸν Δρόμο, ἀφέσου στὴν λεφτεριὰ, κι ἁς πέσεις στὸ κενὸ.
  
27/04/2018
Μὲχρι τὸ ἐπόμενοδεκαἡμερο
Κήρυξ ἐπιφυλλίδι 
 «Φίλμ ἀπὸ τὴν "Lost Series" κινούμενων φωτογραφιῶν τοῦ Eadweard Muybridge

Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

Δημήτριος Χατζηθεοδοσίου
Δημήτριος Χατζηθεοδοσίου
Ο Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου είναι μονομάχος της καρδιάς. Αγωνίζεται για την επικράτηση των ιδανικών της αισθητικής, της αρμονίας, του έρωτα και ενός ιδιότυπου ρομαντικού κλασικισμού που χαρακτηρίζει τις επιλογές του. Γεννημένος στην Θεσσαλονίκη και με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς του Θεάτρου, των Τεχνών και της Οικονομικής, δραστηριοποιείται στο Θεάτρο και τον ακτιβιστικό κοινωνικό βίο. Συνιδρυτής και πρόεδρος του πολιτιστικού σωματείου θεάτρου και τέχνης ΔΥΙΟΣΚΟΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΞ, παραγωγός και σκηνοθέτης των αξιομνημόνευτων παραστάσεων «ΜΑΚΜΠΕΤΤ» Ionesco και «ΜΠΡΑΝΤ» του Ερρίκου Ίψεν, το οποίο μάλιστα ανέβασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για το οποίο τιμήθηκε με τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και Α΄ανδρικού ρόλου από τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης 2018, αλλά και είς εκ των πρωταγωνιστικών συντελεστών των επιτυχημένων παιδικών παραστάσεων «Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο δέρας» ώς Κένταυρός Χείρον και Ηρακλής και «Ο Θησέας στην Χώρα των ταύρων» σε πολλαπλούς ρόλους. Γνωστός και από την αρθρογραφία του στην πολιτιστική ιστοσελίδα «Κουλτουρόσουπα».

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

τελευταιες αναρτησεις
Τι παίζουν τα Θερινά Σινεμά της Θεσσαλονίκης τώρα. Πρόγραμμα Ταινιών – Προβολών 09 - 15/07/2020
Τι παίζουν τα Θερινά Σινεμά της Θεσσαλονίκης τώρα. Πρόγραμμα Ταινιών – Προβολών 09 - 15/07/2020
με 0 Σχόλια 557 Views

Κράζαμε την προηγούμενη εβδομάδα Μέγαρο και Φεστιβάλ Κιν/φου και τσουπ… επανέρχεται από βδομάδα αλλά μόνο Δευτερότριτα. Αχ αυτοί οι Οργανισμοί… για να μην πω τίποτα χειρότερο. Δείτε τι θα δείτε στις θερινές αίθουσες από Πέμπτη 9  έως Τετάρτη 15  Ιουλίου  2020.

Περισσότερα ...

Web Radio

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη


Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή