«Ο κατά φαντασίαν ασθενής»: Καταγγελία της αντιπροέδρου του ΔΣ Λαμίας, για την καλοκαιρινή περιοδεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

4340 Views
«Ο κατά φαντασίαν ασθενής»: Καταγγελία της αντιπροέδρου του ΔΣ Λαμίας, για την καλοκαιρινή περιοδεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ «Ο κατά φαντασίαν ασθενής»: Καταγγελία της αντιπροέδρου του ΔΣ Λαμίας, για την καλοκαιρινή περιοδεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ


Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης με θέμα την έγκριση της καλοκαιρινής περιοδείας 2022, με την παραγωγή του 2021″ Ο κατά φαντασίαν ασθενής”…

Και όπως μπορείτε να δείτε από την απόφαση, η περιοδεία θα κοστίσει 251 χιλιάδες ευρώ, μια περιοδεία περίπου (30) τριάντα παραστάσεων τους καλοκαιρινούς μήνες, σε μια χρονική περίοδο με έντονη οικονομική κρίση και ανησυχία….

Βέβαια είμαστε σύμφωνοι με την περιοδεία αλλά μας προβληματίζει και μας ανησυχεί  το υψηλό κόστος. Όταν μάλιστα είναι τόσο μεγάλο που φτάνει να καλύπτει το μισό ποσό των εσόδων του Δηπεθε, 520 χιλιάδες ευρώ είναι τα έσοδα για όλο το 2022 για το νομικό πρόσωπο…Και όπως καταλαβαίνετε υπήρξε διαφωνία και αντίδραση…

Η πρόταση μας ήταν να γίνει περιοδεία αλλά με λιγότερες παραστάσεις και με λιγότερα έξοδα που να ανταποκρίνονται με ρεαλισμό στην οικονομική δυνατότητα του ΔΗΠΕΘΕ…Γιατί θέλει ΣΥΝΕΣΗ όταν διαχειρίζεσαι τα λεφτά των ΔΗΜΟΤΩΝ. Βέβαια πήραμε την απάντηση ότι υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα . Αν δεν πάει καλά η περιοδεία ,τη σταματάμε. Έτσι απλά… Με ένα πάτημα του κουμπιού , με ελαφρά τη καρδία..

Να συνεχίσω ότι υπήρξαν και απορίες πώς γίνεται να πληρώνεις για 30 παραστάσεις 12.100 έξοδα ταξιθεσίας ; Έκανα τη διαίρεση και το ποσό που προκύπτει δεν δικαιολογείται..
Ήρθε ο καιρός των πράξεων πια κι όχι των λόγων..

Και το ξαναλέω και το τονίζω θέλει σύνεση και προσοχή όταν διαχειρίζεσαι τα λεφτά των δημοτών..Θα μπορούσα να γράψω κι άλλα πολλά και για άλλα έξοδα αλλά σας παραθέτω τον προϋπολογισμό για να δείτε μόνοι σας τα έξοδα..

Βίβιαν  Αργύρη
Αντιπρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Λαμιέων
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΠΕΘΕ  Ρούμελης
Απόσπασμα πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση καλοκαιρινής περιοδείας 2022 με το έργο «Ο ΚΑΤΑ
ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» του Μολιέρου
Σήμερα την 17η του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 290/13-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-0 -2020 ΦΕΚ-τ.Α /55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 Α 76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.48 0/2021 ΦΕΚ-169/τ.Α’/18-09-2021), την Δ1α/Γ.Π.οικ.2 98 /29-04-2022 ΦΕΚ-21 7/τ.Β/ 0-04-22) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από την Κυριακή 01 Μαΐου 2022, έως τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ. αριθ. 643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ 846ΜΤΛ6-0Ρ5 και 77/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02.05.2022 [ΑΔΑ: 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
. ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ
6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση αυτή χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Παρασκευή-Θωμαή Πολύζου υπάλληλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για την τήρηση των πρακτικών. υπ.αριθ.6/2022 απόφαση Σελ. 2/6

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία-καθώς από το σύνολο των 9 μελών ήταν παρόντα τα 9 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή που έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία με ίδια μέσα από το 2014.

Η επιτυχία, καλλιτεχνική και εισπρακτική, του Κατά Φαντασίαν Ασθενή, της χειμερινής κεντρικής μας παραγωγής, μας ενέπνευσε την επιθυμία να αποτελέσει και την παράσταση της καλοκαιρινής μας περιοδείας, δεδομένου ότι η παραγωγή μιας καινούριας παράστασης για το καλοκαίρι θα εμπεριείχε αυξημένη αβεβαιότητα και κόστη, σε σχέση με μια έτοιμη παραγωγή. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Δη.Πε.Θε. Ρούμελης.

Οι κοινωνικές συνθήκες δεν βελτιώθηκαν στο μεταξύ, παρ’ όλο που η κατάσταση της πανδημίας καταλάγιασε. Ο πόλεμος πυροδότησε αύξηση στα κόστη κίνησης και κατασκευών.

Σε μια προσπάθεια να διαχειριστούμε με τον πλέον συνετό τρόπο τον προϋπολογισμό μας, καταρτίσαμε ένα οικονομικό σχέδιο με στόχο την εισπρακτική επιτυχία, μαζί με την καλλιτεχνική απήχηση της δουλειάς μας.
Εργαζόμαστε από το Γενάρη και ήδη έχουμε σχεδιάσει τριάντα παραστάσεις. 

Ήδη από τις αρχές της χρονιάς το σύνολο των συντελεστών της κεντρικής μας χειμερινής παραγωγής είχε συμφωνήσει να συνεχίσει το καλοκαίρι στην περιοδεία της. Προ λίγων εβδομάδων η ηθοποιός Μαρία Παπαφωτίου μας ενημέρωσε ότι λόγω φόρτου άλλων εργασιών και γυρισμάτων που της προέκυψαν, δε θα μπορούσε να είναι συνεπής στις καλοκαιρινές θεατρικές της υποχρεώσεις. Με τη σύμφωνη γνώμη του σκηνοθέτη της παράστασης Κώστα Γάκη, προτείνουμε την αντικατάστασή της από τη Νικολέτα Βλαβιανού.

Η κα Βλαβιανού είναι μια ηθοποιός με πολύχρονη εμπειρία, συνδεδεμένη με την κωμωδία και
γνώριμη στο Δη.Πε.Θε.Ρ. από παλαιότερη συνεργασία της. Θεωρούμε ότι η παρουσία της θα
ενδυναμώσει την παραγωγή μας και σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Με την προσθήκη της κας Βλαβιανού οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία/μουσική/διασκευή και πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Γάκης
Σκηνικά/κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Μουσική επιμέλεια και παραγωγή: Κώστας Λώλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Κοσμίδου
Παίζουν οι Ηθοποιοί:
Αργκάν, ο κατά φαντασίαν ασθενής, Μπεζάρ ηθοποιός της εποχής: Θανάσης
Τσαλταμπάσης
Μπελίν, δεύτερη γυναίκα του Αργκάν, πρώτη κόρη του Μπεζάρ: Αγοραστή Αρβανίτη
Ανζελίκ, πρώτη κόρη του Αργκάν, δεύτερη κόρη του Μπεζάρ: Νάστια Βραχάτη
Λουϊζόν, δεύτερη κόρη του Αργκάν, τρίτη κόρη του Μπεζάρ: Στεφανία Καλομοίρη
Τουανέτ, υπηρέτρια του Αργκάν, σύζυγος του Μπεζάρ: Νικολέτα Βλαβιανού
Μπεράλντ, αδερφός του Αργκάν, Φιλίπ σωματοφύλακας του Μπεζάρ: Δημήτρης Καλαντζής
Κλεάντ, ερωτευμένος με την Ανζελίκ, Ιππότης της Μοντένα: Ορφέας Παπαδόπουλος
Γιατρός Ντιαφουαρύς, Πουντσινέλο, αφηγητής: Νίκος Ορφανός
Τομά Ντιαφουαρύς, Μολιέρος: Αλέξανδρος Ζουριδάκης

Επισυνάπτεται ο Πίνακας προϋπολογισμού:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ “Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ”
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ:15,00€, ΜΕΙΩΜΕΝΟ:10,00€
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 60.300,00
6040.0004 Αποδοχές καλλιτεχνικών συντελεστών 48.300,00
6040.0004 Αποδοχές βοηθού σκηνοθέτη 700,00
6054 Εργοδοτικές εισφορές ηθοποιών-καλ.συντελεστών 11.300,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 190.610,00
6162.0003 Αμοιβή Σκηνογράφου 2.700,00
6162.0005 Αμοιβή Φωτιστή 620,00
6162.0009 Οργάνωση περιοδείας 9.000,00
υπ.αριθ.6/2022 απόφαση Σελ. 5/6
6112 Αμοιβή τεχνικού ηλεκτρολόγου) περιοδείας 2 άτομα 23.560,00
6112 Αμοιβή τεχνικών σκηνής 2 άτομα) 24.200,00
6162.0011 Αμοιβές ταξιθεσίας 12.100,00
6801.0002 Κατασκευή σκηνικών/κοστούμια 6.200,00
6802.0002 Φροντιστηριακό υλικό 250,00
6265.0004 Συντήρηση-επιδιόρθωση-εκμίσθωση κοστουμιών 1.240,00
6234 Μίσθωση μετ.μέσου μεταφοράς θιάσου 9.300,00
6236.0001 Μίσθωση ηχητικού εξοπλισμού 7.440,00
6402 Έξοδα μετακίνησης θιάσου αεροπορικά-ακτοπλοϊκά) 2.200,00
6434.0001 Αμοιβές Δημοσίων Σχέσεων 3.100,00
6203 Μίσθωση θεάτρων παραστάσεων περιοδείας 10.600,00
6406.0002 Έξοδα εκτύπωσης εντύπων μπάνερ-αφισών 7.500,00
6406.0002 Σχεδιασμός αφίσας 500,00
6405.0002 Αμοιβή αφισοκολλητών 10.000,00
6405.0002 Έξοδα προβολής σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 6.200,00
6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα μονίμου υπαλλήλου 4.000,00
6234 Μίσθωση Ε.Ι.Χ μονίμου υπαλλήλου 2.000,00
6422.0003 Οδοιπορικά έξοδα καλλιτεχνικών συντελεστών 43.900,00
6411.0002 Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 250.910,00

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σχεδιασμό της καλοκαιρινής περιοδείας του Δη.Πε.Θε. Ρούμελης με το έργο «Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» του Μολιέρου

Το Δ.Σ. άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση της καλοκαιρινής περιοδείας 2022 με το έργο «Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» του Μολιέρου όπως παραπάνω περιγράφεται. υπ.αριθ.6/2022 απόφαση Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης το μέλος του Δ.Σ. κα. Παρασκευή Αργύρη έδωσε αρνητική ψήφο και επισήμανε την πλήρη διαφωνία της για τους κωδικούς 6162.0011 που αφορά Αμοιβές Ταξιθεσίας και 6405.0002 που αφορά Αμοιβές αφισοκολλητών. Επίσης η κα Αργύρη έθεσε θέμα ηθικής τάξεως για τη συμμετοχή του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δη.Πε.Θε.Ρ. ως ηθοποιού στην καλοκαιρινή περιοδεία, παρόλο που έπαιζε και στο αρχικό
ανέβασμα της παράστασης τον προηγούμενο χειμώνα, θεωρώντας ότι έπρεπε να αποχωρήσει και να δοθεί η θέση σε άλλο ηθοποιό.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών
Λαμία, 18/5/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
 

Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

Kulturosupa.gr
Kulturosupa.gr
μπές, δες, διάβασε, σχολίασε...

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις
Ο Γιώργος Τζιαφέττας στην «Κ»: «Η μουσική αποτελεί ένα ολόκληρο σύμπαν για εμένα» | Interview
Ο Γιώργος Τζιαφέττας στην «Κ»: «Η μουσική αποτελεί ένα ολόκληρο σύμπαν για εμένα» | Interview
με 0 Σχόλια 1862 Views

Mε αφορμή την καταλυτική παρουσία του στα 11α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης μιλά  ο αξιαγάπητος συνθέτης Γιώργος Τζιαφέττας μιλά στην Μαρία Γρηγοριάδου αποκλειστικά για την Κουλτουρόσουπα.


Περισσότερα ...

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή