Rss title here http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/ put the rss description here. +Thu, 16 Nov 2017 10:36:00 +0200 en hourly 1 http://www.kulturosupa.gr/ http://www.kulturosupa.gr/upload/logo.png Rss title here http://www.kulturosupa.gr/ <![CDATA[Η ομοφυλοφιλία στο Βυζάντιο: έγκλημα και τιμωρία]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/η-ομοφυλοφιλία-στο-βυζάντιο-έγκλημα-και-τιμωρία-21625/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/η-ομοφυλοφιλία-στο-βυζάντιο-έγκλημα-και-τιμωρία-21625/#comments +Thu, 16 Nov 2017 10:36:00 +0200 102 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/η-ομοφυλοφιλία-στο-βυζάντιο-έγκλημα-και-τιμωρία-21625/  Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για τη βιολογική, ψυχολογική, νομική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος που ανέκυψε από την πρόσφατη υπερψήφιση του νόμου για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου.

]]>
Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για τη βιολογική, ψυχολογική, νομική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος που ανέκυψε από την πρόσφατη υπερψήφιση του νόμου για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου.


Οι περισσότεροι επικριτές του νόμου, όσοι δεν είναι υποκριτές και καιροσκόποι, είναι αναμφίβολα αδαείς και ως εκ τούτου αρνητές μιας διαχρονικής πραγματικότητας, γνωστής στις κοινωνίες όλων των ιστορικών περιόδων.

Εστιάζουν στην ηθική διάσταση του θέματος με συνεχείς αναφορές στην Εκκλησία και επικλήσεις στα προστάγματά της για τη συγκεκριμένη «παρεκτροπή» στη σεξουαλική συμπεριφορά των πιστών της.

Ποια ήταν λοιπόν η αρχέτυπη θέση της Εκκλησίας και της θεοκρατικής πολιτικής εξουσίας του Βυζαντίου απέναντι στο «αδίκημα» της ομοφυλοφιλίας;

Τόσο στο Κανονικό Δίκαιο της Εκκλησίας όσο και στα νομοθετικά κείμενα του βυζαντινού κράτους, η συγκεκριμένη «παρεκτροπή», σε κάθε μορφή της εκδήλωσής της, εμφανίζεται μόνο με την έννοια της ομοφυλοφιλίας και αποδίδεται με όρους όπως ανδροκοιτία, αρσενοκοιτία, αρρενοφθορία, παιδεραστία ή, με περιφραστικό τρόπο, τόσο για άνδρες όσο και για ομοφυλόφιλες γυναίκες.

Προοίμιο των αυστηρών σχετικών Κανόνων της χριστιανικής Εκκλησίας αποτελούν ανάλογοι Κανόνες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι εμπεριέχουν μάλιστα διατάξεις θανάτωσης σε περίπτωση ομοφυλοφιλικής πράξης ανδρών: «Ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησεν˙ αμφότεροι θανατούσθωσαν».

Την οργή του από την έντονη και ελεύθερη εκδήλωση των ομοφυλοφυλικών σχέσεων ανδρών και γυναικών στις μέρες του (ρωμαϊκή εποχή), εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στην Α' προς Ρωμαίους Επιστολή του, με τη χαρακτηριστική φράση: «αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι».

Οι ποινές που προβλέπονταν στους Κανόνες της Εκκλησίας ποίκιλλαν και αυξομειώνονταν κατά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα του σχετικού «εγκλήματος».

Πολυετής αφορισμός από την Εκκλησία (10, 15, 18 έτη), εκατοντάδες καθημερινές γονυκλισίες και ξηροφαγία ήσαν οι συνήθεις ποινές που επέβαλλε η Εκκλησία.

Για την Εκκλησία και ο λεσβιακός έρωτας συνιστούσε μεγάλο ερωτικό έγκλημα. Στις παντρεμένες ομοφυλόφιλες επιβαλλόταν η ποινή που προβλεπόταν για τις μοιχαλίδες, ενώ στις ανύπαντρες, τις χήρες και τις μοναχές εκείνη των εκδιδόμενων γυναικών.

Στα νομοθετικά κείμενα της βυζαντινής περιόδου η Πολιτεία, σε αγαστή συνεργασία (συναλληλία) με την Εκκλησία, κατέταξε την ομοφυλοφιλία στην ομάδα των βαριών εγκλημάτων, για τα οποία προβλεπόταν η θανατική ποινή.

Εκτός της θανάτωσης με ξίφος, σκληρή και επώδυνη για τους ομοφυλόφιλους ήταν η ποινή της «καυλοτομής», της αποκοπής δηλαδή του ανδρικού μορίου για λόγους πρόληψης και αποτροπής τυχόν υποτροπής του «δράστη».

Στην επιβολή της καυλοτομής, η οποία συχνά λόγω αιμορραγίας προκαλούσε τον θάνατο, αναφέρονται ιστορικοί της βυζαντινής περιόδου, όπως ο Μαλάλας και ο Ζωναράς: «ευθέως προσέταξεν ο βασιλεύς [Ιουστινιανός] τους αρρενοφθόρους καυλοτομείσθαι» και «κατά των ανδρομανών πολύς έπνευσε και πλείστους διά ταύτην την αιτίαν εκόλασε, την αιδώ τούτων εκτέμνων».

Στη βαρύτητα του «εγκλήματος» της ομοφυλοφιλίας επικεντρώνονται στους πύρινους Λόγους τους οι Πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως οι Ιωάννης Χρυσόστομος και Μέγας Βασίλειος, με τον πρώτο να παροτρύνει τους νέους που έχουν αυτή τη ροπή ν’αυτοκτονούν παρά να ατιμάζονται με αυτό τον τρόπο.

Ο ίδιος, φανατικός εκφραστής του ιδεώδους της παρθενίας, απαντά στους επικριτές του ότι «η ομοφυλοφιλία ευθύνεται για την υπογεννητικότητα στην εποχή του και όχι η παρθενία».

Οι Ιεράρχες θεωρούσαν τις ομοφυλοφυλικές σχέσεις, που εκδηλώνονταν στην εποχή τους (4ος αι.), σύμπτωμα της χαλαρής ηθικής της ρωμαϊκής κοινωνίας που ακόμη επικρατούσε στις μέρες τους, και ήλπιζαν ότι με τις βαριές ποινές που προβλέπονταν από την Εκκλησία και την Πολιτεία τα φαινόμενα αυτά, με την πάροδο του χρόνου, θα εξέλιπαν.

Αυτό βέβαια δεν συνέβη, όπως αποδεικνύεται από τις συνεχείς αναφορές σε σχετικά περιστατικά και την επιβολή σκληρών ποινών έως το τέλος του Βυζαντίου.

Παρ’ όλο που οι Λόγοι των Πατέρων της Ορθοδοξίας είχαν απήχηση στο ποίμνιό τους (το συγκινούσαν και συνάμα το τρόμαζαν), δεν κατάφεραν εν τέλει να καταπνίξουν τα ανθρώπινα πάθη και να αδρανοποιήσουν τα φυσικά ένστικτα.

Σε όλο το φάσμα της βυζαντινής κοινωνίας (ανάμεσα στους πολιτικούς, τους κληρικούς, τους μοναχούς και τους απλούς πολίτες) εκδηλώνονταν και συνάπτονταν ομοφυλοφιλικές σχέσεις.

Αυτό καταδεικνύει ότι, ακόμη και στη θεοκρατική βυζαντινή κοινωνία, παρά τον εξαναγκασμό και την ακραία βία που της ασκούσαν οι δύο κυρίαρχοι φορείς εξουσίας, Πολιτεία και Εκκλησία, υπήρξαν κατηγορίες ανθρώπων που δεν υιοθετούσαν καθολικά τον ηθικό τους κώδικα˙ ενίοτε δε ακολουθούσαν τις προσωπικές ερωτικές επιλογές τους, ρισκάροντας ακόμη και την ίδια τη ζωή τους.

Εν κατακλείδι, τίθεται το απλό ερώτημα: έγκλημα ήταν η εκδήλωση και σύναψη ομοφυλοφιλικών σχέσεων ή η αντιμετώπισή τους από την Εκκλησία και την Πολιτεία με τον τρόπο που περιέγραψα πιο πάνω; Προς τι λοιπόν οι οιμωγές και οι υστερικές κραυγές στο όνομα μάλιστα των επιταγών και παραδόσεων της Εκκλησίας;
./
]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/η-ομοφυλοφιλία-στο-βυζάντιο-έγκλημα-και-τιμωρία-21625/feed/
<![CDATA[ 78Ν - Στάση στον έρωτα… Γράφει η Αθηνά Βερβέρη]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/78n-stasi-erota-21562/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/78n-stasi-erota-21562/#comments +Sat, 11 Nov 2017 20:38:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/78n-stasi-erota-21562/  Έχω πια καθιερώσει ως αφτερ-ντρινκ συνήθεια να ψάχνω τους έρωτες που ανθίζουν στο λεωφορείο και σαφώς η αποψινή βραδιά δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. 

]]>
Από την Αθηνά Βερβέρη

 
Σάββατο βράδυ ή καλύτερα Κυριακή ξημερώματα, και το καθιερωμένο λαϊκό προσκύνημα στη στάση του λεωφορείου δίνει το παρόν κι απόψε. Η αναμονή παρατείνεται, το λεωφορείο δεν φαίνεται στον ορίζοντα προκαλώντας περαιτέρω εκνευρισμό.
           
Μετά από μπόλικη καθυστέρηση και εξάντληση των αποθεμάτων υπομονής, μάχη σώμα με σώμα για το ποιός θα επιβιβαστεί και ποιος θα μείνει πίσω περιμένοντας το επόμενο, οι πόρτες κλείνουν και η επόμενη στάση ανακοινώνεται."Παρακαλώ επικυρώσετε τα εισιτήρια σας, γίνονται συχνοί έλεγχοι" ακούγεται από τα μεγάφωνα και κοιτιόμαστε όλοι συνωμοτικά. Γνωριμίες ξεκινάνε με ένα τυπικό "συγγνώμη, σε πάτησα;" ή "πρόσεξε αν φρενάρει απότομα θα πέσεις", μεθυσμένα χαμόγελα ή κλισέ ατάκες από φλερτ άλλου αιώνα.
 
Έχω πια καθιερώσει ως αφτερ-ντρινκ συνήθεια να ψάχνω τους έρωτες που ανθίζουν στο λεωφορείο και σαφώς η αποψινή βραδιά δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Θες η μοίρα, η στιγμή, ο φτερωτός θεός στρίμωξαν ένα εμφανίσιμο παιδί σε μια γωνία του λεωφορείου με μια κοπέλα εξαιρετικά όμορφη. Ένα χαμόγελο έσκασε μέσα μου και το ίδιο άξαφνα έσβησε. Επί είκοσι λεπτά αυτοί οι δυο ξένοι μπορούσαν να μοιραστούν χαμόγελα, σπόντες με νοήματα, τυχαία αγγίγματα και πολλά υποσχόμενες προτάσεις. Μα το μόνο που αντάλλαξαν ήταν δυο κωδικές ονομασίες.  
           
Το λεωφορείο κάνει στάση, "Θα σε βρω στο φέϊς!" της φωνάζει κι εκεί που παρακαλούσα να μην αδειάσει τα γαλόνια μπύρες που είχε πιει ο μπροστινός μου πάνω μου, αισθάνομαι να ανακατεύομαι από την κατάληξη της ιστορίας. Εισπνοή- εκπνοή, ζεν.
           
Η ιστορία εκνευριστικά γνωστή: Θα σε ψάξω στο facebook, να μάθω εύκολα τις ασχολίες σου, τι σου αρέσει και τι όχι, που συχνάζεις ώστε να με πετυχαίνεις συνεχώς μπροστά σου. 'Ίσως ανεβάσω και καμιά φωτογραφία με μια βαμμένη ξαδέρφη για να ζηλέψεις κι να μου το κάνεις ακόμα πιο εύκολο. Και φυσικά να τσεκάρω πρώτα από όλα μην υπάρχει καμιά σχέση και γελάει όλη η παρέα με την απόρριψη.  Θαρρώ στο δημοτικό είχαμε περισσότερη τόλμη, τώρα επαναπαυόμαστε στην ευκολία που σκοτώνει τον ρομαντισμό.
Αντί να στείλουμε ή να λάβουμε λουλούδια πατάμε καρδούλες και likes.

Κι όλα αυτά για τους πιο τολμηρούς, οι δειλοί θα μπούνε αύριο σε κάποια σελίδα τύπου "ανομολόγητα" ή "σε είδα" να γυρέψουν έναν φευγαλέο έρωτα κλαψουρίζοντας. Τουλάχιστον εκείνοι ίσως παραδεχτούν ή έστω συνειδητοποιήσουν ότι "'έπρεπε να σου είχα μιλήσει" και την επόμενη φορά ρισκάρουν λιγάκι περισσότερο.
 
Πρέπει να το πάρω απόφαση, η εποχή του φλερτ έχει αλλάξει και εγώ μεγάλωσα για να μη συμβιβάζομαι και να απαιτώ ρομαντισμούς κι έρωτες βγαλμένους από σελίδες ροζ παραμυθιών. Ίσως πρέπει να χωρέσω κι εγώ τον έρωτα στις σελίδες του facebook.
 
- Οδηγέ μια στάση στον έρωτα.
]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/78n-stasi-erota-21562/feed/
<![CDATA[«Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα!» γράφει η Sia κάτω από τη γυμνή φωτογραφία της]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/sia-gimni-21495/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/sia-gimni-21495/#comments +Wed, 08 Nov 2017 10:33:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/sia-gimni-21495/  Ανέβασε η ίδια το γυμνό ενσταντανέ στα social media προκειμένου να μην γίνει προϊόν διαδικτυακού «πλειστηριασμού»...


]]>
Ανέβασε η ίδια το γυμνό ενσταντανέ στα social media προκειμένου να μην γίνει προϊόν διαδικτυακού «πλειστηριασμού»...

Πόσο θα μπορούσε άραγε να πουληθεί ένα πακέτο φωτογραφιών της γνωστής τραγουδίστριας Sia Furler, μέσα στο οποίο υπήρχε τουλάχιστον μια όπου εμφανίζεται γυμνή; 

To ερώτημα θα παραμείνει αναπάντητο, αφού όταν η 41χρονη καλλιτέχνις από την Αυστραλία ενημερώθηκε ότι κάποιος προσπαθεί να πουλήσει σε θαυμαστές της το εν λόγω πακέτο, έσπευσε να τον σαμποτάρει, ανεβάζοντας η ίδια στο Twitter τη γυμνή της φωτογραφία -τη φωτογραφία των γυμνών οπισθίων της για την ακρίβεια- με τη λεζάντα-δήλωση: «Κάποιος προσπαθεί προφανώς να πουλήσει γυμνές φωτογραφίες μου στους θαυμαστές μου. Κρατήστε τα χρήματά σας, εδώ είναι, δωρεάν. Κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα!». 

Ακομπλεξάριστη, άνετη και αποφασισμένη να πατάξει τη λαθραία διακίνηση των ακάλυπτων γλουτών της στα απύθμενα βάθη του διαδικτύου...  

]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/sia-gimni-21495/feed/
<![CDATA[Το Facebook ζητά γυμνές φωτογραφίες των χρηστών του (για καλό σκοπό)!]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/-facebook-gimnes-photo-21493/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/-facebook-gimnes-photo-21493/#comments +Wed, 08 Nov 2017 10:25:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/-facebook-gimnes-photo-21493/  Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και, με αυτό το σκεπτικό, το Facebook δοκιμάζει έναν πρωτότυπο τρόπο για να περιορίσει τη λεγόμενη «εκδικητική πορνογραφία»

]]>
 Όσοι έχουν μοιραστεί γυμνές ή σεξουαλικές φωτογραφίες με συντρόφους και ανησυχούν ότι ο νυν ή πρώην σύντροφός τους μπορεί να τις κυκλοφορήσει ευρύτερα χωρίς τη συναίνεσή τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Messenger για να στείλουν οι ίδιοι αυτές τις φωτογραφίες στο Facebook

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και, με αυτό το σκεπτικό, το Facebook δοκιμάζει έναν πρωτότυπο τρόπο για να περιορίσει τη λεγόμενη «εκδικητική πορνογραφία»: ζητά από τους χρήστες του να του στείλουν μόνοι τους γυμνές φωτογραφίες τους, ως προληπτικό μέσο άμυνας έναντι άλλων χρηστών που μπορεί να επιδιώξουν να τους εκθέσουν.

Όσοι έχουν μοιραστεί γυμνές ή σεξουαλικές φωτογραφίες με συντρόφους και ανησυχούν ότι ο νυν ή πρώην σύντροφός τους μπορεί να τις κυκλοφορήσει ευρύτερα χωρίς τη συναίνεσή τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Messenger για να στείλουν οι ίδιοι αυτές τις φωτογραφίες στο Facebook.
Στη συνέχεια, το Facebook θα δημιουργήσει ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα της κάθε εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αλγόριθμοί τεχνητής νοημοσύνης του θα εντοπίζουν και θα μπλοκάρουν έγκαιρα κάθε προσπάθεια άλλου χρήστη να «ανεβάσει» και να μοιραστεί την ίδια επίμαχη φωτογραφία στο Facebook ή στο Instagram.

Η νέα δυνατότητα θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά στην Αυστραλία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της χώρας, σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν» και το αυστραλιανό δίκτυο ABC. Εκτιμάται ότι περίπου το 4% των χρηστών στις ΗΠΑ (ένας στους 25) έχει πέσει θύμα εκδικητικής πορνογραφίας, ποσοστό που αυξάνεται στο 10% για τις γυναίκες έως 30 ετών.

Σε πρώτη φάση, οι χρήστες που ήδη έχουν πέσει θύμα ή ανησυχούν ότι θα πέσουν θύμα εκδικητικής πορνογραφίας από κάποιον άλλο (ή άλλη), θα συμπληρώνουν μια online φόρμα στην ιστοσελίδα του κυβερνητικού επιτρόπου της Αυστραλίας για θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, εξηγώντας τις ανησυχίες τους.

Ακολούθως, θα καλούνται να στείλουν τις φωτογραφίες τους μέσω του Messenger και η κυβερνητική υπηρεσία θα αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά το Facebook. Τελικά, το Facebook θα φροντίζει να βάζει την αναγκαία ψηφιακή επισήμανση σε κάθε εικόνα, ώστε να μπαίνει «μπλόκο» σε κάθε μελλοντικό 'ανέβασμα' ή στο μοίρασμά της από τρίτους.

Το Facebook θα αποθηκεύει αυτές τις φωτογραφίες για σύντομο χρονικό διάστημα και μετά θα τις διαγράφει. Το κοινωνικό δίκτυο, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ήδη διερευνά την επέκταση του μέτρου και σε άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/-facebook-gimnes-photo-21493/feed/
<![CDATA[Πορνογραφία & προφυλακτικό]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/pornogragia-profilaktiko-21486/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/pornogragia-profilaktiko-21486/#comments +Wed, 08 Nov 2017 09:41:00 +0200 102 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/pornogragia-profilaktiko-21486/   Νέα μελέτη δείχνει ότι το πορνό παίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της χρήσης προφυλακτικού σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

]]>
 Νέα μελέτη δείχνει ότι το πορνό παίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της χρήσης προφυλακτικού σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι άνδρες που έβλεπαν πορνό με πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στο οποίο προβαλλόταν η χρήση προφυλακτικού, ήταν λιγότερο πιθανό να κάνουν οι ίδιοι πρωκτικό σεξ χωρίς προφυλακτικό. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι η πορνογραφία μπορεί να έχει και προστατευτική δράση, στο βαθμό που ενθαρρύνει τους άνδρες να χρησιμοποιούν προφυλακτικό.
Η μελέτη είναι η πρώτη που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη χρήση πολυμέσων σεξουαλικού περιεχομένου και τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών χωρίς προφυλακτικό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν βρήκαν κανένα πρόβλημα δημόσιας υγείας να προκύπτει από τη χρήση των πορνογραφικών πολυμέσων και κυρίως του διαδικτυακού πορνό. Αντιθέτως, ένας τύπος πορνογραφίας βρέθηκε να σχετίζεται με λιγότερες επαφές πρωκτικού σεξ χωρίς προφυλακτικό. Αυτό ίσχυε ακόμα και στην περίπτωση που η χρήση του πορνό ήταν ανεξέλεγκτη. Ωστόσο, η θέαση πορνό που περιείχε σκηνές πρωκτικού σεξ χωρίς προφυλακτικό είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Τα ευρήματα αυτά λοιπόν φαίνεται να έχουν πολύ σημαντικές εφαρμογές στην πολιτική της πρόληψης του HIV.

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε μια διαδικτυακή μελέτη 265 ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες και που είχαν χρησιμοποιήσει πολυμέσα πορνογραφικού περιεχομένου μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες. Οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν με τη βοήθεια των μεσών κοινωνικής δικτύωσης και ερωτήθηκαν σχετικά με τον αριθμό των πρωκτικών σεξουαλικών επαφών που είχαν με προφυλακτικό και τον αριθμό αυτών που είχαν χωρίς. Όλοι ήταν τουλάχιστον 18 και κατοικούσαν σε μια ακτίνα 50 μιλίων από τη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια, τη Βαλτιμόρη ή τα Ουάσινγκτον. 

Το 92% των ανδρών που είχε σεξουαλικές επαφές με άνδρες ανέφερε ότι είχε δει πορνό με μη ασφαλές πρωκτικό σεξ και το 48% δήλωσε ότι επηρεάστηκε να υιοθετήσει πιο επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Το 70% ανέφερε ότι μετά τη θέαση ήθελε να δοκιμάσει τις πρακτικές που είδε, ενώ το 55% δήλωσε πως η θέαση οδήγησε στην αναζήτηση σεξουαλικής επαφής.

Ζητήθηκε, επίσης, από τους άνδρες να σχολιάσουν πώς αναλαμβανόντουσαν οι ίδιοι την επίδραση του πορνό. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το πορνό που περιείχε μη ασφαλές σεξ συνέβαλε στην υιοθέτηση πιο επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα πορνογραφικού υλικού που θα προβάλει σκηνές πρωκτικού σεξ στις οποίες ξεκάθαρα θα χρησιμοποιείται προφυλακτικό.

Ιστορικά, η χρήση προφυλακτικού στο πορνό αφηνόταν στην επιλογή των εργαζόμενων με σκοπό την προστασία τους από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ωστόσο, η αύξηση του μη ασφαλούς πρωκτικού σεξ στο διαδικτυακό πορνό, ανάγκασε το αρμόδιο συμβούλιο του Λος Άντζελες να περάσει ρυθμίσεις που καθιστούν τη χρήση προφυλακτικού απαραίτητη στα πορνογραφικά φιλμ για λόγους προστασίας των εργαζομένων. Μια παρόμοια ρύθμιση θα ψηφιστεί στην Καλιφόρνια το Νοέμβριο.

Μια ακόμα πιο ακραία νομοθετική ρύθμιση στη Utah, κατονόμασε τα πολυμέσα σεξουαλικού περιεχομένου, ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι προφυλακτικού, ως πηγή κρίσης για τη δημόσια υγεία. Τα παρόντα ευρήματα, ωστόσο, έρχονται σε αντιπαράθεση με τη νομοθετική ρύθμιση της Utah αφού δείχνουν ότι η πορνογραφία δε σχετίζεται πάντα με επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές, αλλά αντιθέτως μπορεί να λειτουργήσει και προστατευτικά όταν μέσα από την προβολή της χρήσης προφυλακτικού ενθαρρύνει τους άνδρες να επιλέγουν το ασφαλές σεξ. 

Είναι απαραίτητο, όμως, η μελλοντική έρευνα να εξετάσει εάν η χρήση προφυλακτικού στις πορνογραφικές σκηνές θα έχει σαν αποτέλεσμα αλλαγές στη χρήση προφυλακτικού.

Πηγή: medicalnewstoday
www.andrologia.gr

]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/pornogragia-profilaktiko-21486/feed/
<![CDATA[Φοιτήτριες κτηνιατρικής σχολής ποζάρουν ολόγυμνες στα Χάιλαντς, για καλό σκοπό]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/gimnes-fititries-21470/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/gimnes-fititries-21470/#comments +Mon, 06 Nov 2017 15:23:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/gimnes-fititries-21470/  Τα έσοδα του ημερολογίου θα διατεθούν στην οργάνωση All4Paws, η οποία προσφέρει δωρεάν φροντίδα στα ζώα αστέγων στο Εδιμβούργο

]]>
Τα έσοδα του ημερολογίου θα διατεθούν στην οργάνωση All4Paws, η οποία προσφέρει δωρεάν φροντίδα στα ζώα αστέγων στο Εδιμβούργο


Την αγάπη τους για τα ζώα απέδειξαν περίτρανα φοιτητές και φοιτήτριες της κτηνιατρικής σχολής The Royal Dick School of Veterinary Studies του Εδιμβούργου, συμμετέχοντας πρόσφατα σε μία τολμηρή φωτογράφηση για τη δημιουργία ημερολογίου, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε φιλοζωική οργάνωση. 


Για τις ανάγκες του ημερολογίου When Vets Undress (Όταν γδύνονται οι κτηνίατροι), οι νεαρές και οι νεαροί σπουδαστές πέταξαν όλα τους τα ρούχα και πόζαραν αγκαλιά με τα αγαπημένα τους ζώα στα παγωμένα Χάιλαντς.Αψηφώντας τον παγωμένο αέρα των σκωτσέζικων βουνών,  δεν δίστασαν να ποζάρουν επί ώρες χωρίς κανένα ρούχο πάνω τους να πετύχουν την ιδανική πόζα. Οι δυσκολίες του πρότζεκτ πολλές, αφού εκτός από την δική τους συνεργασία ο φωτογράφος έπρεπε να εξασφαλίσει και εκείνη των τετράποδων μοντέλων, που δεν ήταν και τόσο υπάκουα στις οδηγίες του.Ειδικά τα αλπακά αποδείχθηκαν... πρόκληση, αφού είχαν περισσότερη όρεξη να παίξουν με τις γυμνές καλλονές στο χορτάρι παρά να ποζάρουν υπομονετικά δίπλα τους.Όπως ανακοινώθηκε, τα έσοδα του ημερολογίου θα διατεθούν στην οργάνωση All4Paws, η οποία προσφέρει δωρεάν φροντίδα στα ζώα αστέγων στο Εδιμβούργο αλλά και δωρεάν υπηρεσίες και εξοπλισμό σε άτομα από αδύναμες οικονομικά ομάδες που δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα έξοδα των αγαπημένων τους κατοικιδίων.

]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/gimnes-fititries-21470/feed/
<![CDATA[Tips Ανανέωσης της Σχέσης: «Υποχρεωτική κοντινή απόδραση για 2». Γράφει η Ελένη Μαυρόβα «Έλξις».]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/mavrova-tips-flert=-21435/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/mavrova-tips-flert=-21435/#comments +Sat, 04 Nov 2017 10:15:00 +0200 53 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/mavrova-tips-flert=-21435/  Ήρθε η ώρα χωρίς αναβολή πριν να είναι αργά για τη σχέση σου. ΕΣΥ θα το οργανώσεις. Σε ΕΣΕΝΑ έπεσε ο κλήρος. Άλλωστε ΕΣΥ ενδιαφέρθηκες να ανανεώσεις τη σχέση σου.

]]>
Γράφει η Ελένη Μαυρόβα

 
Ο καιρός άρχισε να κρυώνει για τα καλά. Πλησιάζει αυτό που λέμε, … «κάνει κρύο καιρός για δύο». Και τώρα που είπα καιρός, πόσο καιρό έχετε να πάτε μια εκδρομούλα τα δυο σας; Είμαι σίγουρη ότι ακόμα σκέφτεστε το πόσος καιρός πέρασε από τότε. Να τα οικονομικά, να οι υποχρεώσεις, να κάποιες άλλες προτεραιότητες..
,
Σημερινό Τιp: Υποχρεωτική κοντινή απόδραση για δύο.
 
Και ναι, ήρθε η ώρα χωρίς άλλη αναβολή προτού να είναι πολύ αργά για τη σχέση σας. Και ναι, εσύ θα το οργανώσεις μια και ο κλήρος έπεσε σε εσένα (σε εσένα που πραγματικά ενδιαφέρεσαι να ανανεώσεις και να σώσεις τη σχέση σου).
 
Βρες την πιο κατάλληλη περίοδο και για τους δυο σας. Ως οικονομικότερη λύση και για καλύτερη περιποίησή σας, αν βολεύει κανονίστε το να πάτε καθημερινές και όχι ντε και καλά Σαββατοκύριακο. Φυσικά όπου και όποτε πάτε, οπωσδήποτε επιβάλλεται να υπάρχει έστω μια διανυκτέρευση. Αν βρείτε και μέρος να μη πιάνουν τα κινητά σας τηλέφωνα, θα είναι το ιδανικότερο.
 
Καλό είναι να πρόκειται για κάπου κάπως ειδυλλιακά. Συνήθως τέτοια μέρη είναι οι περιοχές που έχουν ιαματικά λουτρά. Αυτή την εποχή, τελείωσαν τα προγράμματα των ΚΑΠΗ εκεί για τα μπάνια τους και τη σκυτάλη παίρνουν τα ζευγάρια για τις ρομαντικές στιγμές τους ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Οι ξενώνες σε τέτοια μέρη συχνά έχουν στα δωμάτια κρεβάτι με ξύλινη οροφή γεμάτη με ριχτά υφάσματα για «ατμόσφαιρα», τζάκι και ανάλογα την οικονομική σας επιφάνεια, στο δωμάτιο δίπλα στο κρεβάτι πολύ πιθανό να υπάρχει μια διπλή μπανιέρα με υδρομασάζ. Αλλιώς οπωσδήποτε θα υπάρχουν στην περιοχή εγκαταστάσεις με ιδιωτικές πισίνες με ζεστό νερό σε ρομαντική διακόσμηση, που μπορείς να κάνεις την ανάλογη κράτηση όλο το εικοσιτετράωρο. Περιττό να σου πω ότι δε θα χρειαστείτε μαγιό.
 
Μη μου πεις τώρα πως σε ένα τέτοιο μέρος, δε θα ξυπνήσουν όλες οι αισθήσεις σας και δε θα μπείτε σε διαδικασία αναζωογόνησης προσωπικής και αναθέρμανσης της σχέσης σας. Είμαι σίγουρη ότι θα χαλαρώσετε και θα απολαύσετε ο ένας την περιποίηση του άλλου, μακριά από όλους κι από όλα τα υπόλοιπα που σας απασχολούν και σας απομακρύνουν.
 
Ένα μυστικό, που πίστεψέ με πετυχαίνει πάντα, είναι όταν θα αποφασίσετε να κάνετε κράτηση σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο ή ξενώνα, να τους πείτε ότι θα είστε εκεί για μήνα του μέλιτος (κι ας είστε μόνο για τριήμερο). Η περιποίηση και οι έξτρα παροχές που θα σας έχουν, συνήθως δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Άλλωστε για την ανανέωσή μας, χρειάζεται και λίγο να μας καλομάθουν και να βγούμε από τα στάνταρ μας και τα αναμενόμενα.
 
Το ζεστό νερό στο σώμα, ειδικά με ανάλογα αιθέρια έλαια, μαζί με απαλή μουσική, με θέα το αναμμένο τζάκι, το άλλο σου μισό δίπλα σου γυμνό στη κοινή σας μπανιέρα, πίνοντας και ένα ποτήρι κρασί ή αφρώδη οίνο που να θυμίζει σαμπάνια, …. Ε, τι άλλο θέλεις;
 
Αν είσαι σε ξενοδοχείο, ολοκληρώνεις την όλη φάση παίρνοντας το πρωινό στο δωμάτιο και συγκεκριμένα στο κρεβάτι ταΐζοντας ο ένας τον άλλον για να αναπληρώσετε τις δυνάμεις που ΣΙΓΟΥΡΑ χάσατε όοοολη τη νύχτα ικανοποιώντας σεξουαλικά ο ένας τον άλλον.
 
Φαντάσου να υπάρχει η πολυτέλεια να το κάνεις αυτό για λίγες ακόμα μέρες. Πίστεψέ με όμως και για δυο ημέρες με μια διανυκτέρευση, πάλι θα πετύχεις την ανανέωση της σχέσης που θέλεις και πραγματικά έχεις ανάγκη.
 
Μετά από όλη αυτή τη φάση, για τις επόμενες εβδομάδες θα αναπολείτε και θα συζητάτε το πόσο σύντομα θα πρέπει να ξανά-αποδράσετε κατά αυτό τον τρόπο και όλα θα τα αντιμετωπίζετε γύρω σας πολύ πιο ομαλά.
 
Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς!
]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/mavrova-tips-flert=-21435/feed/
<![CDATA[Κέιμπριτζ: Οι φοιτητές διαγωνίζονται και φέτος για τα πιο θελκτικά.. οπίσθια!]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/keimpritz-opisthia-21405/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/keimpritz-opisthia-21405/#comments +Fri, 03 Nov 2017 09:52:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/keimpritz-opisthia-21405/  Για μία ακόμα χρονιά, οι σπουδαστές καλούνται να αφήσουν τα βιβλία στην άκρη, να πετάξουν τα ρούχα τους και να ποζάρουν απελευθερωμένοι από το ταμπού της γύμνιας


]]>
Για μία ακόμα χρονιά, οι σπουδαστές καλούνται να αφήσουν τα βιβλία στην άκρη, να πετάξουν τα ρούχα τους και να ποζάρουν απελευθερωμένοι από το ταμπού της γύμνιας

Για μία ακόμα χρονιά οι φοιτητές του Κέιμπριτζ καλούνται να αφήσουν τα βιβλία στην άκρη, να πετάξουν τα ρούχα τους και να ποζάρουν απελευθερωμένοι από το ταμπού της γύμνιας στους χώρους (υπαίθριους και μη) του πανεπιστημίου τους, διεκδικώντας τον τίτλο των «καλύτερων οπισθίων» του εκπαιδευτικού ιδρύματος.


Ο παράξενος διαγωνισμός έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό, αφού διοργανώνεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με τις συμμετοχές να αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό. Όπως κάθε χρόνο, η φοιτητική εφημερίδα The Tab κάλεσε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να στείλουν τις φωτογραφίες τους. «Αγαπάμε όλα τα είδη οπισθίων, όλα τα σχήματα και μεγέθη και τα τιμούμε εξίσου τη φετινή χρονιά. Είτε γυμνάζεστε είτε όχι, μην διστάσετε να μας στείλετε τη φωτογραφία σας. Στο κάτω κάτω της γραφής, ένας πισινός είναι απλώς ένας... πισινός», αναφέρει η ανακοίνωση της εφημερίδας για την έναρξη της υποβολής συμμετοχών.Ο διαγωνισμός εστιάζει στη δημιουργικότητα και τη φαντασία, πάντα γύρω από το «πικάντικο» θέμα των οπισθίων, ενώ ο κριτής που θα αναδείξει τον νικητή δεν είναι άλλος από το κοινό, αφού η ψηφοφορία είναι ανοιχτή και μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας, μπαίνοντας στον ιστότοπο της εφημερίδας.

ΠΗΓΗ

]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/keimpritz-opisthia-21405/feed/
<![CDATA[O Κέβιν Σπέισι χάνει και το Emmy, μετά τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση.]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/kevin-emmy-21382/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/kevin-emmy-21382/#comments +Wed, 01 Nov 2017 09:35:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/kevin-emmy-21382/  Η Ακαδημία επρόκειτο να βραβεύσει τον 58χρονο ηθοποιό στις 20 Νοεμβρίου. Το ειδικό βραβείο απονέμεται σε όσους «έχουν συνεισφέρει με τα δημιουργικά τους επιτεύγματα στη βελτίωση της ποιότητας των τηλεοπτικών παραγωγών στον κόσμο».

]]>
Η Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών ανακαλεί την απόφασή της να τιμήσει με ένα ειδικό βραβείο Emmy τον Αμερικανό ηθοποιό, Κέβιν Σπέισι, μετά τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση του ηθοποιού Άντονι Ραπ πριν από 30 χρόνια.

Η Ακαδημία επρόκειτο να βραβεύσει τον 58χρονο ηθοποιό στις 20 Νοεμβρίου. Το ειδικό βραβείο απονέμεται σε όσους «έχουν συνεισφέρει με τα δημιουργικά τους επιτεύγματα στη βελτίωση της ποιότητας των τηλεοπτικών παραγωγών στον κόσμο».

Με το βραβείο που δεν θα λάβει ο Σπέισι έχουν τιμηθεί ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο δημιουργός του Downton Abbey, Τζούλιαν Φέλοους και ο παραγωγός του X-Factor, Σάιμον Κάουελ. Ο Κέβιν Σπέισι δήλωσε πως δεν θυμάται το περιστατικό, ζήτησε συγγνώμη από τον Ραπ και ταυτόχρονα αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος. Μια εξομολόγηση που πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στο Χόλιγουντ, στα social media και ανάγκασε το δίκτυο Netflix να ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξει 7η σεζόν στο πολιτικό δράμα, House of Cards. 

]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/kevin-emmy-21382/feed/
<![CDATA[Μη με αλλάξεις. Γράφει η Αθηνά Βερβέρη]]> http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/ververi-mi-me-allaxis-21366/ http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/ververi-mi-me-allaxis-21366/#comments +Tue, 31 Oct 2017 14:01:00 +0200 42 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/ververi-mi-me-allaxis-21366/  Δεν ξέρω τι φταίει που οι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις από τους άλλους που δεν ανταποκρίνονται σε καμιά πραγματικότητα, ενώ παράλληλα δεν προσπαθούν ούτε λίγο να αγγίξουν την τελειότητα που απαιτούν.  

]]>
 Γράφει η Αθηνά Βερβέρη.

   Δεν ξέρω τι φταίει που οι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις από τους άλλους που δεν ανταποκρίνονται σε καμιά πραγματικότητα, ενώ παράλληλα δεν προσπαθούν ούτε λίγο να αγγίξουν την τελειότητα που απαιτούν.  Ίσως ότι μεγαλώνουμε με παραμύθια που ο πρίγκιπας φιλά την κακομοιρούλα και τη μετατρέπει σε διαμαντάκι, ένα "τσικ"  με το μαγικό ραβδάκι και οι ατέλειες φεύγουν. Και μετά τις 24:00 αγάπη μου;  Είναι αστείο, αν όχι τραγικό, ότι οι άνθρωποι χωρίζουν γιατί το ταίρι τους δεν άλλαξε. Αστείο γιατί θα 'πρεπε να παρακαλάμε να μην αλλάξει ο άλλος και εξαφανιστεί μια μέρα απ' τη ζωή μας. Φταίει που δεν μάθαμε να αγαπάμε ή αγαπάμε λάθος;
 
   Σε καμιά περίπτωση η στασιμότητα δεν είναι ιδανική, οι άνθρωποι εξελίσσονται σαν ζευγάρι κι ο ένας πλάθει τον άλλο σε μια κοινή πορεία. Αλλιώς δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει μέλλον.  Μα η αλλαγή δεν πρέπει να είναι βίαιη και επιβαλλόμενη ούτε οι απαιτήσεις μας  να είναι εξωπραγματικές. Κλαδεύεις τα δέντρα για να ανθίσουν, να καρποφορήσουν, αλλά δεν παίρνεις μια μηλιά με σκοπό να τη μπολιάσεις και να την κάνεις αχλαδιά.  Κι αν  τα καταφέρεις μην πολυπενεύεσαι γιατί εκτός από την αγάπη και ο πόνος αλλάζει τους ανθρώπους.
 
       Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, μόνο η αιτία διαφέρει. Ο έρωτας από μόνος του μας μεταμορφώνει. Το κορμί με τον καιρό και με την αγάπη σμιλεύει για να ταιριάξει στην αγκαλιά, κι αγκαλιά σχηματίζεται ώστε να κουμπώνει πάνω του. Ομοίως και ο πόνος όταν μας αγκαλιάζει και αργά-αργά μας κατασπαράσσει.  Η εκούσια και ηθελημένη αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας στιγμή που αντικρίζεις το αντικείμενο του πόθου. "Μ' αρέσει η μέταλ." σου λέει και η ντουλάπα σου γεμίζει μαύρα ρούχα και τα αφτιά σου με μουσικές που μέχρι χτες σε ενοχλούσαν. 


     Ξεκινάμε και τελειώνουμε μια κοινή πορεία σαν ξένοι. Το ενδιάμεσο είναι μια προσπάθεια να γίνουμε αυτό που θαυμάζουμε, ο άλλος δηλαδή, προσπαθώντας να αναδειχτούμε στα μάτια που αγαπάμε. Τις περισσότερες φορές δεν τα καταφέρνουμε και απογοητεύουμε το σύντροφό μας γιατί εν τέλει "δεν ταιριάζουμε",  αντικρίζοντας το τέλος.  Τι γίνεται όμως με εκείνους που τα καταφέρνουν; Εκείνους που εμμονικά προσπαθούν και εν τέλει επιτυγχάνουν να γίνουν ένας καθρέφτης για τον σύντροφό τους;  Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή της τραγωδίας. Γιατί όταν ανταλλάξουμε ρόλους έχουμε απέναντι μας το είδωλό μας και τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το να αγαπήσεις τον εαυτό σου.
 
   Είτε λοιπόν αλλάξεις για να ταιριάξεις στις απαιτήσεις κάποιου, είτε μπερδέψεις την αλλαγή με την ανταλλαγή χαρακτήρων βγαίνεις χαμένος. Μη σακατεύεις τον εαυτό σου για να χωράς σε καρδιές γιατί κόψε από εδώ- κόψε από εκεί θα χάσεις και την καρδιά σου. Είναι τεράστια ικανοποίηση να καταρρίπτεις τα πιστεύω σου, να αναθεωρείς και  να προοδεύεις. Όμως είναι και ότι πιο επίπονο να σου καταρρίπτουν τον κόσμο σου, γκρεμίζοντας την ασφάλεια σου.

       Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ταιριάζει στα πιστεύω και τις ιδέες σου για να τον σέβεσαι και να τον αποδέχεσαι. Πόσο περισσότερο για να τον αγαπάς, γιατί η αγάπη είναι θυσία. Θυσιάζω λίγο "Εγώ" για να χτίσω λίγο "Εμείς", δεν θυσιάζω τον άλλο για να θεριέψει το Εγώ μου.
 
       Τώρα, διαβάζοντας τις σκέψεις μου θα αναρωτιέσαι και εσύ αν αγάπησες κι αν αγαπήθηκες. Τι είναι πιο επίπονο; Να δεχτείς ότι η αγάπη δεν είναι αποδοχή, θαυμασμός κι ελπίδα ο άλλος να μην αλλάξει ποτέ, αλλά ένα εγωιστικό παιχνίδι που ο ένας σακατεύει τον άλλο για να τον χωρέσει στα "θέλω" του ή να αποδεχτείς ότι δεν αγαπήθηκες ποτέ για αυτό που πραγματικά είσαι;   Θα σου πω εγώ. Επίπονο είναι να γίνεις κάτι που δεν αγαπάς  για να αγαπηθείς.
Το δοκίμασα, δεν λειτουργεί.
]]>
0 http://www.kulturosupa.gr/parakseni-zwi/ververi-mi-me-allaxis-21366/feed/