8,2 εκατομμύρια ευρώ κρατικής επιχορήγησης σώζουν [;] την εφημερίδα Μακεδονία.

370 Views
8,2 εκατομμύρια ευρώ κρατικής επιχορήγησης σώζουν [;] την εφημερίδα Μακεδονία. 8,2 εκατομμύρια ευρώ κρατικής επιχορήγησης σώζουν [;] την εφημερίδα Μακεδονία.

8,2 εκατομμύρια ευρώ κρατικής επιχορήγησης σώζουν [;] την εφημερίδα Μακεδονία.

Κρατική επιχορήγηση ύψους 8.181.527,99 ευρώ πήρε η εταιρία «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.» και η συνδεδεμένη επιχείρηση «Εκδοτική Θεσσαλονίκης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»  δηλαδή η ιστορική εφημερίδα «Μακεδονία» και η εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», όπως και η αθλητική εφημερίδα "Σπορ του Βορρά".
Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Μηταράκης, η οποία υπογράφηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, δηλαδή την τελευταία ημέρα του περασμένου έτους, η κρατική επιχορήγηση δίνεται για να εξοφληθούν οι εισφορές της εταιρίας στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και για να εξοφληθούν μισθοί των εργαζομένων. Μάλιστα, η απόφαση της επιχορήγησης αναρτήθηκε αυτομάτως στο σάιτ diavgeia.gov.gr, δηλαδή λίγη ώρα μετά την υπογραφή του υφυπουργού.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι αναφορικά με τις ανεξόφλητες εισφορές της εταιρίας στα ασφαλιστικά ταμεία, αναφέρεται μόνο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και όχι προς τα δημοσιογραφικά ταμεία ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ, στα οποία επίσης οφείλει η «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική».
Πάντως, μετά από την παραπάνω κρατική επιχορήγηση, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για όλες τις εταιρίες οι οποίες έχουν χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, μπορεί η οποιαδήποτε εταιρία να ζητήσει και εν προκειμένω να λάβει κρατική επιχορήγηση, για να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές της.
Δεν είναι κακό να παραμένει μία εταιρία εν ενεργεία, κακό και άσχημο για την κοινωνία που μαστίζεται από ανεργία είναι να κλείνουν επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, τόσο για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση, όσο και για το ύψος αυτής, ένα ποσό που είναι πολύ μεγάλο και προέκυψε από μη καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς την εφορία. Πως προκύπτουν οι οφειλές; Πολύ απλά όταν δεν πληρώνονται...
Να σημειωθεί ότι κατά καιρούς βγαίνουν μέσω της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), αρκετές ανακοινώσεις σε βάρος της διοίκησης της εταιρίας «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική» για αθέτηση συμφωνίας σε βάρος των εργαζομένων, γιατί πολύ απλά δεν πληρώνει τους μισθούς. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους, έχοντας ως μοναδικό «όπλο» την απεργία, απειλούν -και καλά κάνουν- με απεργιακές κινητοποιήσεις και εν τέλει λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση απεργίας, η οποία ανακοινώνεται μέσω της Ένωσης Συντακτών, η απεργία ακυρώνεται με το αιτιολογικό ότι η διοίκηση κατέβαλε κάποιους μισθούς. Τόσο η ανακοίνωση για απεργία, όσο και η ανακοίνωση για αναστολή της απεργίας, δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΣΗΕΜΘ.
Η τελευταία φορά που ανεστάλη η απεργία των εργαζομένων ήταν χθες 3 Ιανουαρίου 2014, όπως φαίνεται και από την παρακάτω ανακοίνωση μέσω της ΕΣΗΕΜΘ.
«Αναστέλλεται η απεργία στη ΜΕΕ ΑΕ
3 Ιανουαρίου 2014
Μετά την καταβολή μέρους των οφειλομένων από την εργοδοσία των εφημερίδων Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Σπορ του Βορρά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αναστέλλει την απεργιακή κινητοποίηση που είχε προκηρύξει στις παραπάνω εφημερίδες».
Για του λόγου το αληθές, η απεργία είχε προκηρυχτεί μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 2 Ιανουαρίου 2014, όπως θα διαβάσετε παρακάτω…
«Απεργία στη ΜΕΕ ΑΕ
2 Ιανουαρίου 2014
Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ προκηρύσσει νέα απεργιακή κινητοποίηση  στις εφημερίδες «Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη», «Σπορ του Βορρά» από τις 13.30 της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου ως τις 13.30 της Τρίτης 7 Ιανουαρίου.
Η ΕΣΗΕΜ-Θ, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων, νυν και πρώην εργαζόμενων στη ΜΕΕ ΑΕ, καλεί την εργοδοσία:
Να καταβάλει τα δεδουλευμένα που οφείλει τόσο στους εργαζόμενους όσο και σε συναδέλφους που απολύθηκαν ή αποχώρησαν εθελουσίως.
Να είναι εφεξής συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων και του νόμου».
Δεν θέλουμε να συνδέσουμε την αναστολή της απεργίας με την κρατική επιχορήγηση, ότι δηλαδή πήρε τα λεφτά η εταιρία και πλήρωσε τους εργαζομένους. Αλλά και έτσι να έγινε, δεν υπάρχει κανένα μεμπτό σημείο, καθώς η επιχορήγηση όπως θα δείτε, αναφέρει ότι μέρος των χρημάτων θα δοθεί για να πληρωθούν μισθοί, άρα όλα είναι νόμιμα.
Δείτε την απόφαση της κρατικής επιχορήγησης όπως αναγράφεται ακριβώς στο αναρτητέο στο διαδίκτυο έγγραφο του υπουργείο και από κάτω σας παραθέτουμε καθαρά για τυπικούς λόγους το έγγραφο σε φωτογραφία. Στο τέλος του εγγράφου φαίνεται ξεκάθαρα η θέση της υπογραφής του κ. Μηταράκη…
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Καταβολή της επιχορήγησης της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3299/04.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.3299/23-12-2004 (Φ.Ε.Κ. 261/τ.Α’/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση».
 2. Τις διατάξεις του Ν.2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄).
 3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων» (2004/C244/02).
 4. Το Π. . 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-07-2000), όπως ισχύει.
 5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π. . 63/2005 (Α΄ 98).
 6. Το Π. . 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 7. Τo Π. . 118/2013 (ΦΕΚ 152/ΤΔ/25-6-13) ''Τροποποίηση του Π. . 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων αντιστοίχως''.
 8. Το Π. . 119/2013 (ΦΕΚ 153/Τ΄Α/25-6-13) ''Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών''.
 9. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26-6-2013 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (ΦΕΚ 1653/Τ΄Β/04-07-2013).
 10. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 36697/27.08.2010 και 44176/29.09.2010 αιτήσεις της επιχείρησης «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.» και της συνδεδεμένης της επιχείρησης «Εκδοτική Θεσσαλονίκης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» για την υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσής της στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3299/04, όπως ισχύει.
 11. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν.3299/04, κατά την 570η συνεδρίασή της, την 21.06.2011, η οποία ενέκρινε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, του επιχειρηματικού σχεδίου των ανωτέρω επιχειρήσεων.
 12. Tην υπ’ αριθμ. C(2012)8763 τελικό /5.12.2012 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) – Ελλάδα, Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική», με τη οποία η εν λόγω ενίσχυση κρίθηκε ως συμβατή με την εσωτερική αγορά και αποφασίστηκε η μη διατύπωση αντιρρήσεων, η οποία διαβιβάστηκε με την υπ’ αριθμ. D/19611/06.12.2012 επιστολή της Ε.Ε.
 13. Την υπ’ αριθμ. 18763/26.4.2013 ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 14. Την υπ’ αριθμ. 337/2013 θετική γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 1452/φ.ερ.4/2013/3.12.2013 έγγραφο του Ν.Σ.Κ./ΥπΑΑΝ και έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 15. Την υπ’ αριθμ. 57811/20.12.2013 (ΦΕΚ β’ 3348/30.12.2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3299/04, όπως ισχύει, της επιχείρησης «Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε.» και της συνδεδεμένης της επιχείρησης «Εκδοτική Θεσσαλονίκης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», για την ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης συνολικού κόστους 18.600.000€, με το κίνητρο της επιχορήγησης ποσού 10.220.000€, ήτοι ποσοστού 55%.
 16. Η υπ’ αριθμ. 33276/30.12.2013 Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο της .Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.».
 17. Η υπ’ αριθμ. 4837/27.12.2013 Ταμειακή Βεβαίωση Οφειλής του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ/Ταμ. Είσπραξης/ Ταμειακή Υπηρεσία Εσόδων Θεσσαλονίκης, της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Την καταβολή της κρατικής επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης υπαγωγής, ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (8.181.527,99€) και ειδικότερα:
 1. Ανεξόφλητες οφειλές για φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης:
α. Ποσό επιχορήγησης έξι εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (6.707.373,58€) για την αποπληρωμή ανεξόφλητων οφειλών της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.», προς το ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.).
β. Ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (954.154,41€) για την αποπληρωμή των ανεξόφλητων εισφορών της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.», προς το Ταμείο Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
 1. Ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000€) για την αποπληρωμή οφειλομένων μισθών της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.».
 2. Η καταβολή των ποσών που προορίζονται για τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καταβάλλονται απευθείας στους ως άνω Οργανισμούς.
 
Άρθρο 2
 
Ο φορέας υποχρεούται να αποστείλει εντός 10 ημερών απολογιστική έκθεση διάθεσης της επιχορήγησης.
 
Άρθρο 3
 
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού να γίνει σε βάρος του λογαριασμού του έργου με κωδικό 2005ΣΕΟ2400000 «Ενίσχυση Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Ν.3299/2004 της ΣΑΕ 024 του ΠΔΕ 2013.
 
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
MAKEDONIKI-p1
 
MAKEDONIKI-p2
 
MAKEDONIKI-p3

Πηγή, Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης.


Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

τελευταιες αναρτησεις

Web Radio

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη


Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή