Support Art Workers Θεσσαλονίκης: Αιτήματα και προτάσεις προς Τοπική Αυτοδιοίκηση.

1132 Views
Support Art Workers Θεσσαλονίκης: Αιτήματα και προτάσεις προς Τοπική Αυτοδιοίκηση. Support Art Workers Θεσσαλονίκης: Αιτήματα και προτάσεις προς Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 
Θέμα: Επιστολή αιτημάτων και προτάσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης από την Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες Support Art Workers Θεσσαλονίκης
 
Αιτήματα σε 4 άξονες:
-Υποστήριξη με υποδομές,
-Χρηματοδοτική στήριξη
-Διαφανείς διαδικασίες & σύσταση συμβουλίων καλλιτεχνών
-Αξιοποίηση κονδυλίων για τον πολιτισμό
 
 
H Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες Support Art Workers Θεσσαλονίκης απευθύνει επιστολή αναλυτικών αιτημάτων προς τους 7 Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνεκτιμώντας τις επείγουσες εργασιακές ανάγκες λόγω υγειονομικής κρίσης αλλά και την χρόνια θεσμική αδιαφορία και υποβάθμιση του πολιτισμού καθώς και των ευκαιριών εργασίας από μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης της πόλης, έχοντας ανάγκη για ένα νέο αύριο στις εργασιακές τους συνθήκες καθώς και στην πολιτιστική πραγματικότητα της πόλης.
 
Ξεκινώντας από τα άμεσα αιτήματα προς το Δήμο Θεσσαλονίκης σχετικά με τα Δημήτρια και το Ψηφιακό Φεστιβάλ Καλοκαιριού (σημειώνεται πως το πρώτο φεστιβάλ θα διεξαχθεί χωρίς καμία σχετική ανοιχτή πρόσκληση ενώ το δεύτερο παρουσιάζει εξαιρετική ασάφεια προϋποθέσεων και έλλειψη βασικού σχεδιασμού) η Πρωτοβουλία επεκτείνεται και διεκδικεί και από τους 7 Δήμους καθώς και την Περιφέρεια ουσιαστική στήριξη της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής παραγωγής της πόλης -με ανοιχτές διαδικασίες, δωρεάν παραχώρηση χώρων, προσωπικού και εξοπλισμού- χρηματοδότηση έργων, διαφάνεια καθώς και δίκαιη κατανομή στον πολιτισμό των τακτικών πόρων, κοινοτικών/περιφεριακών χρηματοδοτήσεων αλλά και των έκτακτων χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει οι Δήμοι λόγω υγειονομικής κρίσης από το κράτος, με πλήρη διαφάνεια και διαδικασίες ίσων ευκαιριών.
 
Τέλος απαιτεί ισότιμη συμμετοχή όλων των τεχνών στους καλλιτεχνικούς σχεδιασμούς των Δήμων και περιλαμβάνει πρόταση σύστασης συμβουλίων καλλιτεχνών - εκλεγμένων από τη βάση- με σκοπό να προάγουν τη δημοκρατική διαβούλευση συμπεριλαμβάνοντας όλους τους κλάδους τεχνών.
 
Ακολουθεί η πλήρης επιστολή.
 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
H Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες SupportArtWorkersΘεσσαλονίκης, κατόπιν διαλόγου με σωματεία και συλλογικότητες καλλιτεχνών της πόλης, ανοικτού διαδικτυακού καλέσματος καθώς και ανοικτής δια ζώσης συνάντησης, καταγράψαμε ανησυχίες, αιτήματα και προτάσεις προερχόμενες από εργαζόμενους στις τέχνες και έτσι συντάξαμε το παρακάτω κείμενο αιτημάτων απευθύνοντάς το προς τους 7 Δήμους του πολεδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνεκτιμώντας τις επείγουσες εργασιακές ανάγκες λόγω υγειονομικής κρίσης αλλά και την χρόνια θεσμική αδιαφορία και υποβάθμιση του πολιτισμού και των εργασιακών δικαιωμάτων στις τέχνες στην πόλη μας.
 
Με αυτό το δεδομένο θέτουμε ενώπιόν σας το παρακάτω κείμενο, έχοντας ανάγκη για ένα νέο αύριο στις εργασιακές μας συνθήκες καθώς και στην πολιτιστική πραγματικότητα της πόλης μας , μετά το πέρας της παρούσας συγκυρίας που θα αφήσει το αποτύπωμά της ανεξίτηλο.
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η παρούσα Πρωτοβουλία αποτελεί ένα πανελλαδικό συσπειρωτικό - ανεξάρτητο από κομματικές παρατάξεις – δίκτυο και κίνημα διεκδίκησης των βασικών εργασιακών μας δικαιωμάτων καθώς και δράσης υπέρ ενός πολιτισμού ίσης πρόσβασης τόσο για τους εργαζόμενούς του όσο και για την κοινωνία. Όσα διατυπώνονται παρακάτω σε καμία περίπτωση δεν έρχονται να υποκαταστήσουν τα υπάρχοντα Σωματεία που είναι σε διάλογο με τους φορείς.
 
Στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό βρεθήκαμε βαθιά πληττόμενοι. Στο ήδη υπάρχον επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, η πανδημία μάς έφερε προ τετελεσμένων γεγονότων και οδήγησε πολλούς από εμάς σε μεγαλύτερη βιοποριστική αδυναμία και αναγκαστική ανεργία. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία (και αφορούν την απαραίτητη τήρηση των υγειονομικών μέτρων στο ζωντανό θέαμα), σε συνδυασμό με την έλλειψη ουσαστικής στήριξης για την πλειονότητα από μας, ήρθαν να διογκώσουν και να κάνουν πιο ορατές τις χρόνιες ανεπάρκειες πολιτιστικής πολιτικής και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημιουργοί και τα ανεξάρτητα καλλιτεχνικά σχήματα, που απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού στην πόλη, αδυνατούμε να επιβιώσουμε χωρίς την στήριξη της πολιτείας. Είναι αδύνατον να αναλάβουμε το ρίσκο της παραγωγής, να ανταπεξέλθουμε στα αυξημένα έξοδα και τις πληρωμές των συντελεστών, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε.
 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η αύξηση της ανεργίας, της εργασιακής επισφάλειας και η μείωση των εισπράξεων και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, οι εργαζόμενοι στο χώρο των τεχνών ζητάμε την υποστήριξη των τοπικών αρμόδιων αρχών. Η μειωμένη παραγωγή δεν πρέπει να πλήξει τον εργαζόμενο. Είναι καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός της κυβέρνησης, να στηρίξει την εργασία αλλά και τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό. Ένα ποσοστό από την έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση (ενδεικτικά ο Δήμος Θεσ/νικης έλαβε 2.000.000 ευρώ, ο Δήμος Καλαμαριάς 500.000 ευρώ κτλ) για να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν με την υγειονομική κρίση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
 
Καλούμε όλους τους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε ένα σοβαρό σχέδιο στήριξης των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού καθώς και της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής παραγωγής της πόλης
 
Άμεσα Αιτήματα προς Δήμο Θεσσαλονίκης
Καλούμε το Δήμο Θεσσαλονίκης να ξεκινήσει από τα επείγοντα ζητήματα του Ψηφιακού Φεστιβάλ Καλοκαιριού και των Δημητρίων.
 
Σχετικά με το Ψηφιακό Φεστιβάλ Καλοκαιριού:
1.   Καθορισμός προϋποθέσεων υποβολής των καλλιτεχνικών προτάσεων και σαφείς διευκρινίσεις ως προς: διαθέσιμους χώρους παρουσιάσεων και προβών, προθεσμίες, προδιαγραφές streaming, διαθέσιμο εξοπλισμό, τάξη μεγέθους αιτούμενου προϋπολογισμού.
2.   Ανακοίνωση της επιτροπής αξιολόγησης και προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης.
3.   Να συμπεριληφθεί στην πληρωμή ένα ποσό για τα πνευματικά δικαιώματα των συντελεστών από την διαδικτυακή διάθεση παραστάσεων και να οριστούν περιορισμένες προβολές παραστάσεων.
4.   Οι δράσεις να τηρούν τα μέτρα προστασίας αλλά να μην περιορίζονται μόνο σε ψηφιακές.
 
Σχετικά με τα Δημήτρια:
Καλούμε την επιτροπή των Δημητρίων να μην προγραμματίσει το φεστιβάλ με βάση το αρχειακό υλικό του θεσμού, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο συντονιστής της καλλιτεχνικής επιτροπής κος Άκης Σακελλαρίου, ή/και απευθείας αναθέσεις, αλλά να κάνει ακόμα και τώρα ανοιχτό κάλεσμα συμπεριλαμβάνοντας στον προγραμματισμό τις ενεργές, δημιουργικές δυνάμεις της πόλης δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους κλάδους της τοπικής καλλιτεχνικής παραγωγής .
 
Αιτήματα προς όλους τους Δήμους Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσμου, Πάυλου Μελά, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πυλαίας-Χορτιάτη
 
Τα μέτρα που προτείνονται κινούνται στους 4 παρακάτω άξονες:
 
1.      Υποστήριξη 
-       Δωρεάν παραχώρηση των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων που διαχειρίζεται ο Δήμος, με διάθεση υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνικού προσωπικού, μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, απευθείας στους καλλιτέχνες και τις ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης για παραστάσεις, πρόβες, δρώμενα, εργαστήρια, προβολές και εκθέσεις, με δυνατότητα αντιτίμου.
-       Αναγκαία διάθεση βοηθητικού του θεάματος προσωπικού (καθαρίστριες, ταμίες, ταξιθέτες, ασφάλεια κοινού κ.ο.κ.) προκειμένου να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της κάθε παραγωγής με το επιπλέον αυτό κόστος.
-       Μείωση δημοτικών τελών σε όλους τους ιδιωτικούς χώρους καλλιτεχνικής παραγωγής μέχρι την επαναφορά στην πλήρη λειτουργικότητα των χώρων χωρίς υγειονομικούς περιορισμούς.
 
Επιπροσθέτως και συγκεκριμένα για το Δήμο Θεσσαλονίκης :
-       Παραχώρηση μέρους του προγράμματος της δημοτικής τηλεόρασης και δημοτικού ραδιοφώνου σε καλλιτέχνες με δική τους διαχείριση (Experimental TV).
-       Αγορά ταινιών και ντοκιμαντέρ δημιουργών της πόλης από τη δημοτική τηλεόραση.
 
 
2.      Χρηματοδότηση
-       Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων από τους Δήμους, με αμοιβή για τις καλλιτεχνικές παραγωγές που συμμετέχουν (σε δήμοσιους και δημοτικούς χώρους), ώστε συνολικά η τέχνη να εμπλουτίσει την ψυχαγωγία των συνοικιών και γειτονιών.
-       Διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τις τέχνες με αμοιβή των εισηγητών-επιμορφωτών.
-       Χρηματοδότηση (ολική ή μερική) οπτικοακουστικών έργων και ανεξάρτητων καλλιτεχνικών παραγωγών παραστατικών τεχνών τη πόλης με έμφαση στη διάδραση και το ζωντανό θέαμα.
-       Αγορά-διανομή οπτικοακουστικών έργων δημιουργών και κινηματογραφιστών της πόλης για την προβολή τους σε δημοτικούς κινηματογράφους και φεστιβάλ των Δήμων ή της Περιφέρειας.
-       Αγορά εικαστικών έργων με ανοιχτή πρόσκληση σε εικαστικούς για δημιουργία έργων που θα τοποθετηθούν στην πόλη ή θα εμπλουτίσουν την Δημοτική Πινακοθήκη, με στόχο την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου. 
 
3.         Διαφάνεια
-       Σε όλα τα μέτρα στήριξης καθώς και για κάθε καλλιτεχνικό θεσμό που προϋπάρχει ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον να γίνονται ανοιχτές προσκλήσεις με διαφανείς διαδικασίες, ώστε να υπάρξει δίκαιη κατανομή των πόρων, χωρίς απευθείας αναθέσεις και αποκλεισμούς.
-       Συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων καλλιτεχνικών κλάδων με ρόλο παρατηρητή και συμβούλου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις επιτροπές αξιολόγησης οποιουδήποτε καλλιτεχνικού προγραμματισμού.
-       Σύσταση ανεξάρτητων συμβουλίων καλλιτεχνών (με συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως αντιπροσώπων των καλλιτεχνών με εκλογές απο τη βάση) με χαρακτήρα γνωμοδότησης, προτάσεων και παρεμβάσεων στην χάραξη πολιτιστικής πολιτικής των Δήμων, που θα προάγει την δημοκρατική διαβούλευση και θα συνδέει θεσμικά την καλλιτεχνική κοινότητα της πόλης με την τοπική αυτοδιοίκηση για τις αποφάσεις της και το σχεδιασμό επί του πολιτισμού και των τεχνών.
-       Προκήρυξη και διαγωνισμός για την ανάθεση οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
 
4.       Αξιοποίηση Κονδυλίων για τον Πολιτισμό
-       Διαφάνεια και αξιοποίηση των χρημάτων που διαχειρίζονται οι Δήμοι από όλες τις διαθέσιμες πηγές όπως έκτακτα και τακτικά έσοδα (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), κοινοτικά & περιφερειακά προγράμματα αλλά και των έκτακτων χρηματοδοτήσεων που έχουν εγκριθεί πρόσφατα από το κράτος για τους Δήμους λόγω υγειονομικής κρίσης, με σκοπό την ενίσχυση των προϋπολογισμών για τον πολιτισμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των εργαζομένων στις τέχνες.
-       Άμεσο επανασχεδιασμό των ακυρωμένων εκδηλώσεων και διαφάνεια στη διαχείριση των προϋπολογισμένων ποσών, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την στήριξη των εργαζομένων στον πολιτισμό.
-       Δίκαιες ανοιχτές διαδικασίες και σοβαρός καλλιτεχνικός σχεδιασμός με σκοπό την αναβάθμιση της πολιτιστικής πολιτικής, δηλαδή διασφάλιση ποικιλομορφίας/πολυμορφίας και ισότιμη συμμετοχή όλων των τεχνών και κινημάτων τέχνης στον προγραμματισμό, ανάπτυξη κοινού, αύξηση θέσεων και ευκαιριών εργασίας, με σκοπό να μην εξωθούνται οι καλλιτέχνες σε αναζήτηση ευκαιριών εκτός πόλης.
 
Αιτήματα προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σύμφωνα με το καταστατικό, άρθρο 6, το Κέντρο Πολιτισμού επιχορηγείται από:
α) τον τακτικό και αναπτυξιακό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης
γ) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού
δ) πιστώσεις του ΛΟΤΤΟ
ε) επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
δηλαδή, κυρίως από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών.
Ποιοι και πώς διαχειρίζονται το ποσό των άνω των 200.000 ευρώ, κάθε χρόνο, για τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
 
Καλούμε την Περιφέρεια για:
  • διαφάνεια και αξιοποίηση των εγκεκριμένων ποσών για πολιτιστικές εκδηλώσεις με ανοιχτές προσκλήσεις και διαφανείς διαδικασίες, ώστε να υπάρξει δίκαιη κατανομή των πόρων χωρίς απευθείας αναθέσεις και αποκλεισμούς
  • διαφάνεια και ανοικτή πρόσκληση στην αξιοποίηση της έκακτης χρηματοδότησης των 150.000 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για συναυλιακές εκδηλώσεις
  • ποικιλομορφία στον καλλιτεχνικό σχεδιασμό (συγκεκριμένα η απουσία του μεγαλύτερου μέρους των τεχνών όπως σύγχρονος χορός, εικαστικές, πλαστικές και οπτικοακουστικές τέχνες από τα προγράμματά της είναι εκκωφαντική)
  • περισσότερες και μικρότερης εμβέλειας εκδηλώσεις
  • χρηματοδότηση για παραγωγή, υποστήριξη και ανάπτυξη δράσεων και έργων Εικαστικών, Παραστατικών και Εφαρμοσμένων τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, μουσική, χορός, θέατρο, performance art, κουκλοθέατρο, κινηματογράφος, αρχιτεκτονική, σχέδιο, μόδα, γραφιστική, φωτογραφία, χειροτεχνία, ψηφιακές τέχνες, installation κλπ)
  • διοργάνωση εκδηλώσεων με αγορά παραστάσεων και λοιπών καλλιτεχνικών παραγωγών, για την ενίσχυση και υποστήριξη της εγχώριας ανεξάρτητης καλλιτεχνικής παραγωγής
  • διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τις τέχνες με αμοιβή των εισηγητών-επιμορφωτών
 
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2020
Πρωτοβουλία Εργαζομένων στις Τέχνες - Support Art Workers Θεσσαλονίκης
Ομάδα Συντονισμού και Επικοινωνίας


Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή