120 δόσεις: Κερδισμένοι, χαμένοι και τα μυστικά της ρύθμισης

155 Views
120 δόσεις: Κερδισμένοι, χαμένοι και τα μυστικά της ρύθμισης 120 δόσεις: Κερδισμένοι, χαμένοι και τα μυστικά της ρύθμισης

 


Μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθούν οι οφειλέτες της εφορίας να αφομοιώσουν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς από σήμερα κιόλας που κατατίθεται η ρύθμιση στη Βουλή, ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

Το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου, οι οφειλέτες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι για να έχει ουσιαστικό νόημα η ρύθμιση και να επιτύχουν και διαγραφή των προσαυξήσεων που τους έχει φορτώσει η εφορία, θα πρέπει να πληρώσουν όχι σε 120 αλλά σε σαφώς λιγότερες δόσεις

1.  Η ηλεκτρονική αίτηση θα υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 14 Μαίου. Αυτό θα ισχύσει βέβαια στην περίπτωση που δεν υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία της ψήφισης του νόμου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 14 Μαίου αν ο νόμος δημοσιευτεί στο ΦΕΚ μέχρι την επόμενη Δευτέρα ενώ χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων θα υπάρχει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Προφανώς το ενδεχόμενο παράταση είναι ανοικτό αλλά ο οφειλέτης δεν θα το γνωρίζει εκ των προτέρων.

2. Για τον υπολογισμό της δόσης που θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα στην εφορία θα χρησιμοποιηθεί το ατομικό δηλωθέν εισόδημα που αποτυπώθηκε στις περυσινές φορολογικές δηλώσεις καθώς τα εισοδήματα του 2018 δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στην εφορία από το σύνολο των φορολογουμένων. Ο υπολογισμός της δόσης θα γίνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, αφορά στον υπολογισμό του μέγιστου ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο στην εφορία προκειμένου να τακτοποιηθούν τα χρέη. Αυτός ο υπολογισμός θα γίνεται με τη χρήση της ακόλουθης κλίμακας:

 
Η κλίμακα υπολογισμού του ετήσιου ποσού καταβολής για τα χρέη στην εφορία
Εισόδημα από…
…έως
Συντελεστής κλιμακίου
Ποσό κλιμακίου
Μέγιστο ετήσιο ποσό για αποπληρωμή χρεών στην εφορία
0
10.000
0%
0
0
10000
15.000
4%
200
200
15.000
20.000
6%
300
500
20.000
25.000
8%
400
900
25.000
30.000
10%
500
1400
30.000
50.000
12%
2400
3800
50.000
80.000
15%
4500
8300
80.000
100.000
20%
4000
12300
100.000
και πάνω
25%
   

Αν ο οφειλέτης έχει ένα παιδί, τότε όλοι οι συντελεστές θα μειώνονται κατά μια ποσοστιαία μονάδα και η κλίμακα θα διαμορφώνεται ως εξής:

Η κλίμακα υπολογισμού του ετήσιου ποσού καταβολής για τα χρέη στην εφορία
Εισόδημα από…
…έως
Συντελεστής κλιμακίου
Ποσό κλιμακίου
Μέγιστο ετήσιο ποσό για αποπληρωμή χρεών στην εφορία
0
10.000
0%
0
0
10000
15.000
3%
150
150
15.000
20.000
5%
250
400
20.000
25.000
7%
350
750
25.000
30.000
9%
450
1200
30.000
50.000
11%
2200
3400
50.000
80.000
14%
4200
7600
80.000
100.000
19%
3800
11400
100.000
και πάνω
24%
Αντίστοιχη μείωση θα γίνεται και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά.

Πώς λειτουργούν αυτές οι κλίμακες;
Καθορίζουν –σε πρώτο στάδιο- το ποσό που θα πρέπει να πληρώνεται για τα χρέη. Έτσι, οφειλέτης χωρίς παιδιά με ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώνει 200 ευρώ τον χρόνο στην εφορία, αν έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, το ποσό θα ανεβαίνει στα 500 ευρώ ενώ αν έχει εισόδημα 30.000 ευρώ, το ποσό θα διαμορφώνεται στα 1400 ευρώ ετησίως κ.ο.κ. Στην κλίμακα, δεν υπάρχει συντελεστής υπολογισμού για τους έχοντες ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας, η μόνη υποχρέωση που έχουν είναι να πληρώνουν το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης, δηλαδή 30 ευρώ ή 360 ευρώ τον χρόνο.  

Σε δεύτερο στάδιο, ο αριθμός των δόσεων υπολογίζεται με βάση τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό που είναι οι 18 δόσεις και οι 120 δόσεις. Έτσι, αν κάποιος έχει εισόδημα 25000 ευρώ αλλά χρωστάει 900 ευρώ θα του δίνεται το δικαίωμα να αποπληρώσει σε 18 δόσεις των 50 ευρώ και όχι σε 12 δόσεις των 75 ευρώ όπως προκύπτει κανονικά με βάση την κλίμακα. Αν πάλι κάποιος με εισόδημα 25.000 ευρώ χρωστάει 15.000 ευρώ στην εφορία, δεν θα έχει στη διάθεσή του 200 δόσεις των 75 ευρώ αλλά 120 δόσεις των 125 ευρώ.

Σε τρίτο στάδιο, κλειδώνει ο αριθμός των δόσεων με βάση και το ελάχιστο ποσό καταβολής των 30 ευρώ που υπερτερεί οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει 150 ευρώ, η εφορία θα του κάνει πέντε δόσεις όποιο και είναι το εισόδημά του.

3. Αφού υπολογιστεί ο αριθμός των δόσεων που αντιστοιχεί σε κάθε οφειλέτη, θα γίνεται η διαδικασία υπολογισμού των προσαυξήσεων που θα διαγράφονται. Αν κάποιος εξαντλήσει τον αριθμό των δόσεων που του προσφέρει η ρύθμιση, θα κερδίζει διαγραφή προσαυξήσεων της τάξεως του 10%. Αν από την άλλη πληρώσει εφάπαξ, θα του χαρίζουν το σύνολο των προσαυξήσεων. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες λύσεις. Όσο λιγότερες δόσεις αξιοποιήσει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο κούρεμα των προσαυξήσεων θα γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα επιλέξει τον τελικό αριθμό των δόσεων. Η μαθηματική διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα, απλώς θα καθορίζει το μέγιστο αριθμό των δόσεων και το ποσό της κάθε δόσης.

4.  Αφού γίνει η διαγραφή των προσαυξήσεων –κάτι που θα οριστικοποιείται μόνο για όσους τηρήσουν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος της καθώς σε περίπτωση απώλειας θα αναβιώνουν και οι προσαυξήσεις- θα καθορίζεται και το επιτόκιο της ρύθμισης ώστε να προκύψει και το τελικό ποσό της μηνιαίας δόσης. Επιτόκιο δεν θα υπάρχει για όσους έχουν χρέη έως 3000 ευρώ (μετά την περικοπή των προσαυξήσεων ή πιθανή εφάπαξ καταβολή μέρους του χρέους) αρκεί το εισόδημά τους να είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Αν το εισόδημα είναι μεγαλύτερο, θα προκύπτει επιτόκιο 5%.

5.  Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα προβλέπει και το ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά και το ποιες θα είναι οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται όλες οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και 31/12/2018 αλλά και τα χρέη που έχουν ρυθμιστεί μέσω πάγιων ρυθμίσεων. Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση των 100 δόσεων, αυτό το ποσό δεν θα μεταφέρεται στην νέα ρύθμιση. Ωστόσο, αν κάποιος που έχει ανοικτή ρύθμιση των 100 δόσεων έχει δημιουργήσει καινούργια χρέη, τότε θα μπορεί να τα συμπεριλάβει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις απώλειας, εκτιμάται ότι θα επιλεγεί η λύση της μη καταβολής δύο ή τριών δόσεων. 


Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις

Web Radio

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη


Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή